Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dom: Fyra spelbolag får betala mångmiljoner i sanktionsavgifter

Nyheter
Publicerad: 2022-05-09 09:12
Gengrebild. Foto: Janerik Henriksson / TT /

Förvaltningsrätten anser att Spelinspektionens sanktionsavgifter för Casinostugan, ComeOn och Snabbare bedöms vara skäliga och proportionerliga. Men förvaltningsrätten anser att det finns anledning att sänka den av Spelinspektionen beslutade sanktionsavgiften för Hajper.

Spelinspektionen beslutade under 2021 att meddela Hajper en varning och att påföra bolaget en sanktionsavgift om 50 miljoner kronor. Casinostugan meddelades en varning och påfördes en sanktionsavgift om 25 miljoner kronor. ComeOn meddelades en varning och påfördes en sanktionsavgift om 35 miljoner kronor och Snabbare meddelades en varning påfördes en sanktionsavgift om 65 miljoner kronor. 

Spelinspektionens beslut överklagades dock till förvaltningsrätten i Linköping som nu har meddelat sitt beslut.

Sanktionsavgift sänktes

Förvaltningsrätten avslog överklagandena från Casinostugan, ComeOn och Snabbare i sin helhet. I målet avseende Hajper ändrades det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften sänktes från 50 till 40 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten anser att bolagen har lämnat otillåtna bonusar genom att göra kontantinsättningar och i tre av ärendena även ge gratisspel. Domstolen anser också att bolagen har åsidosatt sin omsorgsplikt genom att lämna bonusar samtidigt som det funnits indikationer på ett riskfyllt spelande.

I beslutet mot Snabbare konstaterar förvaltningsrätten att det har under Spelinspektionens tillsyn framkommit att Snabbare har gjort insättningar på en kunds spelkonto vid sju tillfällen under mars–maj 2019 om sammanlagt 6 950 kronor och gett en annan kund så kallade free spins vid sex tillfällen under mars–juni samma år. 

Inneburit uppmuntran till fortsatt spelande

Bolaget menar att gåvorna inte kan anses gjorda i syfte att uppmuntra ett ohälsosamt spelande eller spel med medel som spelaren inte har råd att förlora, eftersom gåvorna varit gratis utan krav på motprestation, och framhåller även att det saknas bevis gällande ett samband mellan gåvorna och spelarens spelbeteende. 

”Förvaltningsrätten anser dock att Snabbares agerande med bland annat utgivande av bonusar har inneburit uppmuntran till fortsatt spelande. Detta trots att spelaren lämnat uppgifter som indikerar att hen har ett problematiskt spelbeteende och bolaget har bedömt att hens risknivå är förhöjd”, framgår det av domen. 

Åsidosättande av omsorgsplikten

Förvaltningsrätten skriver att Snabbare har vidtagit vissa åtgärder, men domstolen konstaterar att utifrån att det också har uppmuntrat till ett fortsatt spelande genom lämnandet av bonusar har bolagets agerande sammantaget inte syftat till att skydda den aktuella spelaren mot överdrivet spelande utan har inneburit ett åsidosättande av omsorgsplikten. 

”Huruvida en faktisk påverkan på spelbeteendet eller några andra faktiska negativa konsekvenser kunnat påvisas saknar enligt förvaltningsrätten avgörande betydelse för denna bedömning”. 

Förvaltningsrätten konstaterar att överträdelserna är allvarliga. 

Förvaltningsrätten anser att Spoelinspektionens sanktionsavgifter för Casinostugan, ComeOn och Snabbare bedöms vara skäliga och proportionerliga. Med hänsyn till vissa förmildrande omständigheter bedömer förvaltningsrätten att det finns anledning att sänka den av Spelinspektionen beslutade sanktionsavgiften för Hajper.


Dela sidan:
Skriv ut: