Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DO inleder tillsyn av fem myndigheters lönekartläggningar

Nyheter
Publicerad: 2022-04-28 13:54
Foto: Scanpix

Nu inleder DO tillsyn av fem statliga myndigheters arbete med lönekartläggning.
Tillsynen syftar till att säkerställa att de aktuella myndigheterna känner till och följer gällande lagstiftning.

Trots att kravet på en årlig lönekartläggning har funnits i diskrimineringslagen i drygt fem år har det i olika sammanhang framkommit att många arbetsgivare inte följer gällande regelverk. Lönekartläggningen görs i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Nu inleder DO en tillsyn mot inledningsvis fem statliga myndigheter för att kontrollera efterlevnaden.

– Det är viktigt att vara tydlig med att det här är den lagstiftning vi har och att det inte är frivilligt att följa lagen. Nu börjar vi med de här fem myndigheterna men min ambition är att vi ska fortsätta och genomföra tillsyn mot fler arbetsgivare, säger DO Lars Arrhenius.

Myndigheterna som granskas

De fem myndigheter som inledningsvis omfattas av DO:s granskning är Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Kriminalvården, Försäkringskassan och Trafikverket.

Om en arbetsgivare inte har följt reglerna om lönekartläggning kan DO framställa en begäran till Nämnden mot diskriminering om att förelägga arbetsgivaren att fullgöra sina skyldigheter.


Dela sidan:
Skriv ut: