Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DO: Hyresvärd diskriminerade pensionärer vid lägenhetsuthyrning

Nyheter
Publicerad: 2021-09-10 10:05
Genre-bild på pensionär. Foto Janerik Henriksson / TT

Ett bostadsbolag har missgynnat personer i pensionsåldern då bolaget ställt krav på att bostadssökande måste ha inkomst från tjänst eller studiemedel för att söka vissa bostäder. Uthyrningskravet har inte varit förenligt med diskrimineringslagens förbud mot indirekt diskriminering som har samband med ålder, konstaterar DO.

Ett bostadsbolags krav på att bostadssökande måste ha inkomst från tjänst eller studiemedel för att kunna söka vissa bostäder har inte varit förenligt med diskrimineringslagens förbud mot indirekt diskriminering som har samband med ålder. Det konstaterar DO i ett aktuellt tillsynsbeslut. 

Missgynnat personer i pensionsålder

I beslutet skriver DO att kravet särskilt har missgynnat personer över pensionsåldern eftersom en betydligt högre andel i denna grupp än i flertalet andra åldersgrupper får sin inkomst från pension.

DO inledde tillsyn mot bakgrund av uppgifter från Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Uppgifterna rörde en person som hade lämnat in en intresseanmälan för bostad till bostadsbolaget, men som fick till svar att han inte uppfyllde uthyrningskraven för den aktuella bostaden. Av bostadsbolagets annons för den aktuella bostaden framgick att det som villkor för uthyrningen ställdes krav på att ha huvudsaklig inkomst från tjänst (lön) eller studiemedel.

Uthyrningspolicy antagits av moderbolaget

Till DO har bostadsbolaget uppgett att kravet fanns i en uthyrningspolicy som antagits av dess moderbolag, som ägs av Göteborgs Stad. Syftet med policyn har varit att förbättra de sociala förhållandena i områden som av polisen har identifierats som särskilt utsatta, genom att hälften av bostäderna i de utpekade områdena skulle hyras ut till personer som förvärvsarbetar eller studerar. Detta eftersom det enligt bolaget har en stabiliserande verkan, och dessa personer kan verka som positiva förebilder för barn och ungdomar som växer upp i området. 

Bolaget har dock även uppgett att detta inte ska förstås som att bolaget anser att pensionärer inte kan ha en stabiliserande inverkan i ett område eller att pensionärer inte skulle kunna vara förebilder för andra boende. 

Ska ändra arbetssättet

Vidare har bolaget under utredningens gång meddelat att begreppet förvärvsinkomsttagare framöver också ska inkludera pensionärer. Detta ska ha skett från och med den 1 maj 2021 då bolaget ska, enligt planen, ha ändrat sitt arbetssätt kring den särskilda uthyrningsregeln. 

DO konstaterar vidare att syftet med policyn visserligen bör anses vara berättigat, men att inkomstkravet inte kan anses ha varit lämpligt eller nödvändigt för att uppnå det önskade syftet. DO bedömer att uthyrningskravet inte varit förenligt med diskrimineringslagens förbud mot indirekt diskriminering som har samband med ålder.

– Allt fler får det svårare att etablera sig på bostadsmarknaden och diskriminering är ett av hindren. Hur bostadsbolag och hyresvärdar fördelar bostäder och vilka krav och villkor som ställs på bostadssökande är av stor betydelse. Det är därför viktigt att hyresvärdar reflekterar över sin uthyrningspolicy och syftet bakom de krav som ställs på bostadssökande, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
DO-beslut-bodtadsbolag

Dela sidan:
Skriv ut: