Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Det var mödan värt… Inte rimligt låta barn betala priset för Migrationsverkets handläggningstider”

Debatt
Publicerad: 2017-12-06 10:03

DEBATT – av advokaten Anna Ekvall

 

Som vi har arbetat under de senaste två åren för att ge de afghanska ensamkommande ungdomarna en möjlighet till en rättvis prövning av sina asylansökningar hos Migrationsverket som varande barn!

Därför var jag inte ensam om att bli glad när vi förra veckan mottog beskedet att regeringen nått en överenskommelse om att fler ensamkommande unga ges en ny chans att få stanna i Sverige för att slutföra sina gymnasiestudier och sedan kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Det handlar om unga asylsökande som har sökt asyl i Sverige före sin 18-årsdag och sedan på grund av orimligt långa handläggningstider vid Migrationsverket hunnit, i vart fall enligt verkets åldersbedömningar, fylla 18 år när beslut fattats i deras asylärenden.

De har alltså sökt asyl före den 24 november 2015 och innan den tillfälliga lagen. Förslaget som nu har presenterats av regeringen förutsätter att den unge ska ha väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket.

Det kan tyckas som en lång tid, men det är faktiskt så att flera av de ensamkommande unga jag har träffat och även företrätt har väntat över två år på sina asylbeslut.

Ofta har det varit det muntliga utredningsförfarandet som har dröjt. Ungdomarna har helt enkelt inte fått något datum för asylutredning inom överskådlig tid efter asylansökan.

Som jag tidigare förutspått så har även förfarandet med de medicinska åldersbedömningarna varit en starkt bidragande orsak till de ensamkommande ungas orimligt väntan på beslut.

Ofta kommer de på tal först när asylprocessen är långt framskriden, vilket får en större betydelse på processen än vad man kanske kan tro.

De medicinska åldersbedömningarna kan nu till stor del komma att spela ut sin roll, i vart fall så länge de inte företas i ett tidigare stadium under handläggningen.

Tidigt har jag förespråkat att barn som söker asyl i Sverige vid beslutsfattandet ska bedömas som varande de barn de var vid ansökningstillfället. Det är inte rimligt att låta barnen betala priset av våra långa handläggningstider, har jag länge tyckt. ”Den som väntar på något gott”, som det heter…

 

Anna Ekvall är specialiserad på att företräda brottsoffer. Hon företräder både vuxna och barn som utsatts för brott med en specialisering på sexualbrott. Anna Ekvall företräder föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängestvister. Även föräldrar och barn i mål om faderskap och LVU samt i ärenden om asyl. För mer information besök advokatekvall.se

 

 

 

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: