Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Det dödliga våldet ökar i Sverige – mest i Stockholm

Nyheter
Publicerad: 2021-03-30 10:34
Foto: Claudio Bresciani/TT

År 2020 konstaterades 124 fall av dödligt våld i Sverige, vilket var en ökning med 13 fall jämfört med 2019. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet.

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken konstaterade fall av dödligt våld för 2020. Statistiken visar att 124 fall av dödligt våld konstaterades i Sverige 2020, vilket var en ökning med 13 fall jämfört med 2019.

En stor del av ökningen kan härröras till region Stockholm som hade elva fall fler 2020 jämfört med 2019. Även region Öst hade sex fler fall än året innan medan region Mitt hade fem färre fall.

Flest män eller pojkar som som är offret

De senaste sex åren, från 2015, har antalet fall av dödligt våld fluktuerat mellan 106 och 124 fall per år. Det är en högre nivå jämfört med tidigare år, 2002–2014, som utmärks av större variationer, kring en nivå mellan 68 och 111 fall per år.

Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2020 var offret en kvinna eller flicka i 25 fall, vilket var lika många som 2019, och en man eller pojke i 99 fall, vilket var 13 fall fler än 2019. Procentuellt uppgick andelen kvinnor och flickor som föll offer för dödligt våld 2020 till 20 procent. För män och pojkar var andelen 80 procent. Motsvarande fördelning 2019 var 23 respektive 77 procent.

Merparten av det dödliga våldet, 90 procent, 112 fall, drabbade personer som var 18 år eller äldre. Resterande 10 procent, tolv fall, avsåg personer under 18 år. Av de vuxna offren var 23 kvinnor och 89 män.

Offer och förövare var eller hade varit närstående genom en parrelation i 17 av de konstaterade fallen av dödligt våld 2020, vilket var ett ett fall färre än 2019.

Färre fall dödligt våld i parrelation

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation 2020 uppgick till 13 fall, vilket var tre fall färre än 2019. För manliga offer i en parrelation uppgick antalet till fyra fall, vilket var två fler än 2019. För de kvinnliga offren utgjorde dödligt våld i en parrelation drygt hälften, 52 procent, av samtliga konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor, medan motsvarande andel för män i en parrelation var 4 procent.

År 2020 användes skjutvapen i 48 fall av dödligt våld, vilket var tre fall fler än 2019. Andelsmässigt uppgick det dödliga skjutvapenvåldet till 39 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld 2020.

I de flesta fall där skjutvapen använts under 2020 var offret en man totalt 41 fall, motsvarande 85 procent, och i övriga 7 fall var offret en kvinna. Under åren 2011–2020 har andelen manliga offer där skjutvapen använts fluktuerat mellan 82 och 98 procent.

Sedan 2011 har antalet konstaterade fall av dödligt våld med skjutvapen stadigt ökat, från 17 fall 2011 till 48 fall 2020.

Av de 48 fallen av dödligt våld där skjutvapen användes under 2020, skedde 33 fall i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. Merparten av dessa, 23 fall, härrör till region Stockholm, medan fyra fall härrör till region Väst och sex fall härrör till region Syd.

Definitioner

Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.

Med konstaterade fall avses anmälda brott om dödligt våld där man kunnat konstatera att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken.

Med dödligt våld avses fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas.


Dela sidan:
Skriv ut: