Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Det är ofta toppresterande advokater som söker sig till bolagsjuristrollen – se det som en karriärväg”

Debatt
Publicerad: 2015-03-31 07:56

DEBATT – av Erik Karlsson, VD på HR Commitment AB, med bakgrund som biträdande jurist, bolags- och chefsjurist

Enligt vår senaste löneundersökning för Sveriges bolagsjurister så har 71 procent av bolagsjuristerna en yrkesbakgrund från en advokatbyrå.

Trots att jag arbetat med rekrytering av jurister de senaste 16 åren så har jag aldrig sett någon advokatbyrå lyfta fram bolagsjuristrollen som en naturlig karriärväg på byrån när de anställer. Har du bra betyg, goda vitsord och är beredd att arbeta mycket är det vid nyrekrytering snarare advokattiteln och möjligheten till delägarskap som står i fokus.

Det förs samtidigt en diskussion om varför antalet kvinnliga delägare är så få och att advokatbyråerna, för att motverka detta, borde bli bättre på att behålla duktiga kvinnliga jurister. Att det sker en naturlig åderlåtning på kompetens från advokatbyråerna är en självklarhet i sig och det sker ofta genom det mer negativa uttrycket ”up or out” eller det positiva ”happy leavers”.

Även om alla advokatbyrådelägare inte vill erkänna det så är det många gånger toppresterande advokater och biträdande jurister som väljer att söka sig från advokatbyrån till bolagsjuristrollen. Och här är det egentligen ingen skillnad på om det är manliga eller kvinnliga jurister.

För mig, som genom åren mött och intervjuat hundratals jurister på väg från advokatbyråvärlden till en ny yrkesroll som bolagsjurist är det alltid lika intressant och spännande att höra varför just hon eller han väljer att söka sig vidare.

I många fall handlar det om att vilja kompetensutvecklas, lämna konsultrollen, få en större kontinuitet i arbetet och kunna se det faktiska resultatet av den egna insatsen. Naturligtvis är även frågan om balans mellan jobb och privatliv ofta viktig.

Berättelserna är långt ifrån entydiga och många gånger också mindre positiva för den aktuella advokatbyrån samtidigt som det i andra fall är raka motsatsen. För många som väljer att lämna advokatrollen är det inte så att man söker sig från något utan snarare till en ny utmaning och det är här jag möter dem som är mest positiva.

Jag ser advokatbyråerna som en plantskola, inte bara för kompetenta advokater och blivande delägare utan också för blivande skickliga bolagsjurister. Jag tror att den advokatbyrå som vågar göra det tydligt att man anställer dem som har bäst potential att antingen bli kompetenta advokater och delägare eller skickliga bolagsjurister, är en mer attraktiv arbetsgivare för biträdande jurister jämfört med andra.

Om bolagsjuristrollen från början är en tydlig, alternativ karriärväg så kommer det att skapa fler ”happy leavers”. Om man dessutom är öppen för att bolagsjuristen, i ett senare skede, kan återvända till byrån så skapas ett kretslopp i rekryteringsarbetet och det möjliggör tillförande av ny, viktig kompetens.

För en tid sedan fick jag ett mail från en advokat som ville träffa mig för att diskutera sina framtida karriärvägar och han skrev så här. ”Jag är inte ute efter att byta till en annan advokatbyrå, då jag tycker att min byrå idag är den bästa affärsjurisdiska byrån av alla. Det jag är intresserad av är en bolagsjuristtjänst. Jag har ingen tidsnöd utan kan vänta på rätt tillfälle.”

Advokatens mail är typiskt för många som tar kontakt med mig. En högpresterande, välbetald advokat som söker nya utmaningar men som inte misstrivs i sin nuvarande roll. I de här fallen är det bara en tidsfråga innan hon eller han får ett nytt jobb som bolagsjurist och med det också blir en potentiell framtida advokatbyråkund.

Med fler ”happy leavers” kommer fler av dem som lämnar att ha ”den egna” advokatbyrån som sin favoritbyrå. Att det påverkar deras beslut när de i framtiden själva behöver lägga ut uppdrag på någon advokatbyrå är en självklarhet.

Så advokatbyråerna förser sina potentiella kunder med duktiga jurister men någon större rörelse åt andra hållet, bolagsjurister som kommer åter till advokatbyråerna, ser jag inte – även om det finns undantag. Däremot finns det bland många bolagsjurister – både kvinnliga och manliga – ett öppet sinnelag för att senare i karriären återvända till konsultrollen på advokatbyrån.

Vanlig kritik som riktas mot advokatbyråerna vid olika kundundersökningar är bristande förståelse för kundens affär och brist på proaktivitet. Min bild är att det finns ett stort antal bolagsjurister som, om de återvände till advokatbyrån, skulle tillföra både kundkompetens och värdefull kompetens i frågor om bland annat företagskultur och ledarskap. Bland dessa finns också flera potentiella kvinnliga delägare.

För en advokatbyrå som vill tillföra den här typen av kompetenser kan gängse ersättningsmodeller behöva ses över, men det är en annan fråga.

För att attrahera rätt medarbetare, men också kunder, är det naturligtvis viktigt att man kan kommunicera sina styrkor och värderingar på ett bra sett. Många affärsjuridiska advokatbyråer beskriver sig till stora delar väldigt lika och med ord som de flesta kan känna igen sig i. Jag tror att i en advokatbyrå, som kan visa att de arbetar med den här typen av ”kretsloppsrekrytering”, så ökar inte bara kundnärheten och den gemensamma kompetensen utan också byråns jämställdhet, mångfald och lönsamhet.


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se