Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Den som ljuger om våldtäkt borde dömas till fängelse – skärp straffen för falsk tillvitelse”

Debatt
Publicerad: 2016-12-06 10:47

DEBATT – av William (Billy) Butt, fd skivbolagsdirektör

 

Nyligen dömde Stockholms tingsrätt en ung kvinna för att ha gjort en falsk polisanmälan om våldtäkt (dom nr B 15145-15). Den falskt anklagade mannen hade spelat in samlaget i sin mobiltelefon och därmed bevisades att det inte alls hade varit fråga om någon våldtäkt.

Åter väcks debatten om lögner om sexbrott – och om behovet av hårdare straff för falsk tillvitelse. I det aktuella fallet fick den ljugande kvinnan villkorlig dom och 70 dagsböter à 50 kronor.

Man behöver inte heta Johan Munck eller Stefan Lindskog (tidigare och nuvarande ordförande för Högsta domstolen. red:s anm.) för att begripa att detta lindriga straff inte alls står i proportion till det sociala straff som den falskt anklagade mannen drabbades av. Anklagelsen fick allvarliga konsekvenser. Han förlorade sitt arbete och fick flytta ifrån sin hemort. Kvinnan förblev anonym och fick betala 3 500 kronor i dagsböter och fortsätta sitt liv som tidigare.

Våldtäkt är ett allvarligt brott och att medvetet och falskeligen anklaga en annan person för sexövergrepp är enligt min uppfattning lika allvarligt. Det räcker med att anklagelsen blir känd i den anklagades omgivning för att hans/hennes liv ska bli förstört – och detta oavsett om han/hon frias.

I Sverige finns en lång rad män som har blivit av med sina familjer, sina arbeten och sina sociala liv på grund av anklagelser som i efterhand har visat sig handla om uppdiktade historier.

Under de senaste två decennier har jag, genom mitt engagemang i ämnet, kommit i kontakt med många kvinnor som har varit offer för sexbrott där förövarna har gått fria. Jag har förstått deras lidande och jag har förstått att detta är ett av de största problemen vi har inom det svenska rättsväsendet.

Samtidigt har jag dock träffat många män som fallit offer för falska polisanmälningar om våldtäkt. Kvinnorna som har varit offer för sexbrott har, förvånansvärt nog, så småningom kunnat gå vidare med sina liv. De har erhållit ganska höga skadeståndsbelopp som gjort livet enklare. Tiden har läkt såren i de flesta fallen.

För män som har blivit falskeligen anklagade har det varit betydligt svårare. De har inte kunnat gå vidare med sina liv. Även om anklagelserna har avskrivits utan att åtal har väckts har många av dem lidit oerhört stor skada. Även om de blivit frikända i domstolen har deras liv slutat i spillror.

Så fort deras privata och sociala omgivningar har fått nys om att de anklagats för sexbrott har folk dragit öronen åt sig och tagit avstånd ifrån dem. De har blivit av med sina arbeten och många av dem som har haft lysande karriärer har slutat som förtidspensionärer.

Frågan är därför om det inte är dags för politikerna att se över lagen om straff för falsk tillvitelse. Här finns två viktiga aspekter som borde debatteras. Den första handlar om själva straffen för falsk tillvitelse och den andra  om preskriptionstiden rörande åtal för falsk tillvitelse.

När det gäller straffskalan så är jag övertygad om att den allmänna opinionen skulle efterlysa hårdare straff för den som gör en falsk anmälan om våldtäkt. De nuvarande straffen, som speglas i det aktuella fallet, är löjligt låga. Maxstraffet för falsk tillvitelse är två års fängelse vilket är minimistraffet för våldtäkt. Och preskriptionstiden för falsk tillvitelse är fem år.

Vi har dock flera män som har fått resning och friats efter många år – i några fall mer än 10 år – efter det att deras domar har vunnit laga kraft. I sådana fall har de kvinnor som anklagat dem falskt undkommit åtal. Detta är ett systemfel och bör täppas till genom att förlänga preskriptionstiden. Den som ljuger om sexbrott och därmed förstör en annan människas liv bör straffas med fängelse och inte futtiga dagsböter.

Därför uppmanar jag politikerna att skärpa lagen så att Sveriges domare kan döma till mer kännbara straff än det som Stockholms Tingsrätt nyligen dömde. Ett fängelsestraff som minimum för sådana här brott skulle vara mer lämpligt eftersom det möjligen skulle kunna få människor att tänka två gånger innan de går till polisen och hittar på att de blivit våldtagna.


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se