Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Delar av utlänningslagen strider mot EU-rätt – beslut upphävs

Nyheter
Publicerad: 2023-05-24 14:05
Europadomstolen. Foto: TT

Efter att EU-domstolen konstaterat att en bestämmelse i den svenska utlänningslagen var oförenlig med EU-rätt upphäver migrationsdomstolen nu ett beslut om avvisning och återreseförbud avseende en albansk medborgare.

I mars förra året stoppades en albansk medborgare i en trafikkontroll i Sverige. I samband med detta konstaterade att mannen saknade såväl uppehållstillstånd som arbetstillstånd här – men hade ett kroatiskt uppehållstillståndskort. Mannen uppgav att han arbetade för ett kroatiskt bemanningsföretag och var uthyrd till ett svenskt bolag.

Uppgifterna aktualiserade en situation som tangerar den fria rörligheten inom EU – men eftersom hans arbetsgivare inte anmält hans utstationering till Arbetsmiljöverket ansågs han arbeta och vistas olagligt i Sverige.

Avvisades och ålades återreseförbud

Förvaltnignsdomstolen bedömde att bedömde att Polisen behövde uppmana mannen att självmant lämna Sverige för Kroatien. Polisen ansåg dock att en sådan uppmaning inte var nödvändig utifrån en reglering i utlänningslagen som anger att en uppmaning är obehövlig om det är sannolikt att utlänningen inte skulle följa denna. Samma dag som trafikkontrollen beslutade Polismyndigheten att avvisa mannen från Sverige och förenade beslutet med ett treårigt återreseförbud. Efter att Migrationsverket avslog mannens överklagande förde han frågan vidare till Migrationsdomstolen i Göteborg.

I samråd med parterna beslutade domstolen att man skulle begära in ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkning av återvändandedirektivets artikel 6.2 och förenligheten av 8 kap. 6 a utlänningslagen med denna artikel.

Nu upphävs beslutet

I slutet av april slog EU-domstolen fast att den svenska regleringen var oförenlig med EU-rätten samt att medlemsstaterna inte har något utrymme att tillämpa strängare normer inom det området som regleras i återvändandedirektivet.

Nu har migrationsdomstolen upphävt avvisningen och återreseförbudet mot bakgrund av EU-domstolens avgörande.


Dela sidan:
Skriv ut: