Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Central utbildning och nationella riktlinjer – så kan notarietjänstgöringen förbättras”

Debatt
Publicerad: 2015-10-26 12:09

DEBATT – av Robin Håkansson, ordförande i Juseks notariesektion   

 

Många jurister har nyligen börjat som notarie vid domstolar och myndigheter runt om i landet. Totalt rör det sig om 126 jurister nu i höstens stora omgång. Intresset för att arbeta som notarie ligger på en stadigt hög nivå.

Jusek, akademiker- och fackförbund för bland annat jurister, anser att notarietjänstgöring har en central roll i ett kvalificerat rättsväsendet. Den som är notarie bidrar med att handlägga och avgöra ett stort antal mål och ärenden under den i regel tvååriga notarietjänstgöringen. Efter färdig tjänstgöring förväntas notarien vara väl förberedd för yrken såväl i rättsväsendet som i andra delar av samhället.

Jusek ser dock att notarietjänstgöringen kan fungera bättre än vad den gör idag. Vi har tre punkter som vi särskilt vill lyfta.

För det första. Eftersom varje domstol utgör en egen myndighet, finns idag stora skillnader i omfattning och art av notariens arbetsuppgifter. Också vilken intern utbildning som erbjuds skiljer sig åt.  

Jusek vill se en utökad central utbildning. Vi vill också ha nationella riktlinjer för den utbildning som genomförs på arbetsplatsen och för arbetets innehåll.

För det andra. Efter tjänstgöring har varje notarie rätt till en skriftlig bedömning efter vissa kriterier, däribland yrkesskicklighet. Det finns dock ingen nationell och enhetlig ledning för hur dessa omdömen bör graderas, vilket gör bedömningarna svåra att jämföra. Det medför även oklarheter för hur bedömningar värderas vid antagningen till den särskilda domarutbildningen.

Jusek vill se nationella riktlinjer för gradering av omdömen och en ökad transparens vid antagning till den särskilda domarutbildningen.

För det tredje. Det är viktigt att det finns en god tillgång av notarieplatser. Genom att erbjuda fler så kallade pakettjänstgöringar – där en del av notarietiden förläggs på en annan myndighet, som till exempel Försäkringskassan, Migrationsverket eller Kronofogdemyndigheten – ges fler möjlighet till notarietjänstgöring.

Dessutom får man genom pakettjänstgöringen en ökad närhet mellan domstolen och övriga myndigheter. Jusek vill se ytterligare pakettjänstgöringar.

Jusek vill på dessa punkter och i dialog med domstolarna och Domstolsverket arbeta för förbättringar. Det är viktigt. Inte minst med tanke på hur betydelsefull en högkvalitativ notarietjänstgöring är för såväl rättsväsendet som samhället i stort.

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: