Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Reglerna om åtal för patentintrång är stränga – och ofta handlar anmälningarna inte ens om patent”

Debatt
Publicerad: 2016-03-03 10:30
Kammaråklagare Henrik Rasmusson

REPLIK/DEBATT – av kammaråklagare Henrik Rasmusson, specialist immaterialrätt Internationella åklagarkammaren i Stockholm

 

Läkaren och uppfinnaren Johan Ullman skrev igår en debattartikel i Dagens Juridik med rubriken ”Den svenska rättsstaten skyddar utländska varumärken – men inte svenska patent”. Henrik Rasmusson vid Åklagarmyndigheten har skrivit en kommentar och replik till debattartikeln. 

 

I egenskap av en av de immaterialrättsåklagare som Johan Ullman refererar till i sin artikel vill jag bemöta några av hans uppgifter.

Sedan år 2008 finns det särskilt utpekade immaterialrättsåklagare på Åklagarmyndigheten. Dessa åklagare ansvarar för alla brottsutredningar på immaterialrättsområdet.

De senaste åren har Åklagarmyndigheten prövat ett tiotal anmälningar om patentintrång. I flera av dessa utredningar har det framkommit att det som anmälts inte är intrång i sökt och beviljat patent utan att uppfinnaren berövats på hans eller hennes idé eller uppfinning på ett tidigare stadium.

Detta utgör inte patentintrång och utredningarna om patentintrång har därför avslutats. Om det anmälda förfarandet istället kan utgöra något annat brott är inget som prövas av immaterialrättsåklagarna.

I ytterligare några fall har utredningarna avslutats med hänvisning till de stränga åtalsprövningsregler som riksdagen bestämt för patentintrång. Åtal får bara väckas när detta av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. Det är alltså bara allvarligare fall av patentintrång som får åtalas och några sådana har enligt min uppfattning ännu inte anmälts till åklagarmyndigheten.

För varumärkesintrång gäller samma strikta begränsning som för patentintrång men där har betydligt fler anmälningar inkommit och i de flesta fall har dessa anmälningar avsett konstaterade intrång som varit av allvarligare slag. Flera fall av varumärkesintrång har därför lett till åtal.

På upphovsrättsområdet ser lagstiftningen annorlunda ut. För åtal krävs inte att detta är av särskilda skäl påkallat från allmän synpunkt. Därför är åtal för upphovsrättsintrång betydligt vanligare.

Det citat från immaterialrättsåklagare som Ullman refererar till känner jag inte igen. Däremot är budskapet riktigt så till vida att det som återstår för en uppfinnare vars anmälan inte utreds är att föra talan civilrättsligt eller genom skiljeförfarande. Därutöver finns också möjligheten att väcka enskilt åtal.

Enligt min uppfattning har immaterialrättsåklagarna den kompetens som krävs för att utreda och åtala alla typer av immaterialrättsintrång. Vi är däremot skyldiga att i vårt arbete följa de lagar och föreskrifter som gäller för vår verksamhet. Om detta bidrar till att uppfinnare får ett otillräckligt skydd för sina idéer och uppfinningar är det beklagligt.

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: