Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Pudelns kärna för barnäktenskapen är den fria viljan – inte åldersskillnaden”

Debatt
Publicerad: 2016-02-02 08:45

REPLIK/DEBATT – av Carolina Saf, doktorand i internationell privaträtt vid Stockholms universitet och universitetsadjunkt och kursansvarig vid Örebro universitet

 

Med anledning av förra veckans debattartiklar om hur utländska barnäktenskap ska hanteras enligt svensk rätt så har Carolina Saf, å ena sidan, och Ulf Berquist och Anna Fayad, å andra sidan, skrivit var sin uppföljande kommentar. Båda publiceras idag samtidigt i Dagens Juridik. Här följer Carolina Safs kommentar:

 

Tack för ett intressant bidrag i debatten, Ulf Bergquist och Anna Fayad!

Det finns inget som talar för att en större åldersskillnad mellan makarna skulle strida mot grunderna för svensk rättsuppfattning.

Så länge vi inte har några synpunkter på detta för svenska äktenskap – och det finns många svenska exempel på stor åldersskillnad mellan kvinnan och mannen i ett äktenskap eller samboförhållande – finns det ingen anledning eller grund för att tillämpa en sådan begränsning för utländska äktenskap. Dessutom kräver ordre public-undantaget mera än ett allmänt moraliserande.

Det är riktigt att det i domen inte förs något resonemang om åldersskillnaden mellan makarna (det gör det för övrigt inte heller i förarbetena). Därmed har inte heller Migrationsöverdomstolen tagit ställning överhuvudtaget i frågan huruvida ett äktenskap där flickan kom till Sverige med en mycket äldre make ska erkännas eller vägras erkännande på grund av ordre public.

Att då antyda att domen skulle kunna ge någon form av indirekt stöd för att underkänna ett utländskt äktenskap på grund av stor åldersskillnad är väl långsökt (prejudikat bör ju som bekant inte tolkas motsatsvis.) Att Bergquist själv har antytt en annan utgång i sin debattartikel i Aftonbladet saknar självständig betydelse.

Argument för att utvidga order public-undantaget i 7:4 IÄL måste istället stödjas på den allmänna svenska rättsuppfattning och huruvida ett erkännande av ett äktenskap med en stor åldersskillnad där en av makarna också var underårig skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen. Några sådana argument har inte presenterats och innehållet i de flesta kommentarerna (under artikeln i Dagens Juridik förra veckan. red.s anm.) har redan visat på motsatsen.

Dessutom ges ett särskilt stöd (eller skydd) genom rätten till omedelbar äktenskapsskillnad utan betänketid för den underåriga maken enligt 5:5 ÄktB samt – icke att förglömma – de ekonomiska möjligheterna att försörja sig som ensamstående i Sverige. Den underåriga maken som har ändrat sig, eller som inte vill eller kan visa på tvång, kan därmed snabbt och enkelt komma ur äktenskapet och dessutom kommer en bodelning till stånd.

Det finns således ingen anledning att moralisera över åldersskillnaden. Pudelns kärna är istället – som alltid – frågan huruvida samtycke förelåg vid äktenskapets ingående.

Resonemangsäktenskap på basis av tryggad försörjning är inte heller något som per automatik innebär tvång, eller som skulle strida mot svensk ordre public.

Bergquist och Fayad ignorerar också den undantagsregel till tillämpningen av de svenska äktenskapshindren enligt 1 kap 8 a § IÄL.

Bestämmelsen är en ordre public-bestämmelse och ska som sådan alltid ges en så kallad in casu-tillämpning – det vill säga omständigheterna i det enskilda fallet har en stor betydelse. Detta gäller fortfarande, även om det numera hänvisas till synnerliga skäl. Den maken som inledningsvis kände sig tvingad kan under äktenskapets gång ändra sin inställning och då ska naturligtvis inte äktenskapet vägras erkännande.

Avslutningsvis vill jag förtydliga att jag på intet vis är någon förespråkare av barnäktenskap i allmänhet, utan min inställning till dessa ”ungdomsäktenskap” grundar sig dels på lagens innehåll, dels på respekten för de rättigheter och skyldigheter som följer av ett äktenskap. Det finns ingen anledning att tillämpa en annan, mera moraliserande standard på utländska ungdomars fria vilja.

 

De ursprungliga artiklarna finns att läsa här:

Carolina Saf, Dagens Juridik 2016-01-26: 

”Utgångspunkten är att utländska barnäktenskap är lagliga i Sverige – och ska respekteras”

Ulf Bergquist och Anna Fayad, Dagens Juridik 2016-01-28:

”Inte bara ålder, även åldersskillnad, ska vägas in när Sverige bedömer utländska barnäktenskap”

 

 

 

Foto: Pia Nordlander, bildN


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: