Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Hur menar DN att vårt välfärdssamhälle ska utvecklas med en sådan skattefrihet?”

Debatt
Publicerad: 2016-04-14 14:04

DEBATT – av Per-Ola Larsson, f d folkbokföringschef vid Skatteförvaltningen i Stockholm

 

Naturligtvis kan ett företag rejält sänka sina priser om skatt inte betalas. Det skattefuskande företaget får orättvisa konkurrensfördelar. Social välfärd kräver solidarisk skatt på inkomst, arbete och tjänster, det vill säga inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, punktskatter och moms. Det är inte acceptabel moral att underlåta sitt sociala ansvar genom skattefusk. Därom har våra valda ombud i Riksdagen varit ense – även om de strider om skatteuttagets storlek.

Tyvärr blir det allt vanligare att skaffa extra förtjänster genom skattefiffel. Tesen blir: Om jag får mitt och väl det och andra får sitt och knappt det så är jag nöjd.

Den 13 mars publicerade DN:s chefredaktör Peter Wolodarski ett nyuppfunnet system för stora förtjänster utan skatt. Han lovprisar Ubersystemet – att åka billig taxi – en sanning med modifikation eftersom priserna ökar dramatiskt vid högtafik. Han berättar inte om företagets stora obeskattade förtjänster.

Wolodarski tycker att det är bekvämt att få en taxi med hjälp av Uber-appen. Betalningen sker via ett kontokort och pengarna swishar iväg till ett utländskt konto. Chauffören får 80 procent. Inga uppgifter lämnas till skattemyndigheter.

Antag att en körning kostar 1 000 kronor. I en vanlig taxibil går först 6 procent till moms. Chauffören ska ha 36 procent. På lönen betalar hen cirka 30 procent skatt. Taxiägaren betalar arbetsgivaravgift på cirka 33 procent. Eftersom Uber inte betalar skatt förlorar staten 300 000 kronor på varje inkörd miljon.

Därtill kommer att Uber inte har kollektivavtal. Det innebär bland annat att chauffören inte får avtalsenligt försäkringsskydd och pension. Ett legalt taxiföretag betalar försäkringspremier om 6 procent på lönebeloppet till AMF-försäkring.

Wolodarski funderar inte på passagerarnas säkerhet. De privatbilar som används har inte taxiförsäkring. En vanlig bilförsäkring täcker inte skador för betalande passagerare. Den svenska taxilagstiftningen skyddar passagerarna. För att få taxilegitimation måste man ha en grundlig utbildning samt kunna visa en brottsfri vandel.

Hur skulle Wolodarski reagera om tidningar börjar konkurrera med DN på samma sätt som Uber agerar i relation till legala taxiföretag? Sådana tidningsföretag kan publicera annonser utan att betala moms och reklamskatt. Företaget kan låta annonsörer och prenumeranter betala med en swish till en utländsk bank så slipper Skatteverket kontrollera om rätt skatt betalas.

Hur menar Wolodarski att vårt välfärdssamhälle ska utvecklas med en sådan skattefrihet?

Wolodarski raljerar också med den svenska taxilagen. Den har ett positivt syfte: Att människor ska kunna åka säkert med en välutbildad chaufför, som följer säkerhetsregler och vilotider.

Taxilagen moderniserades så sent som år 2012 av Alliansregeringen efter noggranna utredningar i departement och riksdag. Riksdagens trafikutskott skrev bland annat:

”Det huvudsakliga syftet med förslagen är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet. Förslagen förväntas också öka kundernas förtroende för taxinäringen och därmed stärka de berörda företagens utveckling. Förslaget innebär att innehavare av taxitillstånd ska vara skyldiga att överföra taxameteruppgifter till s.k. redovisningscentraler som i sin tur ska vara skyldiga att lämna ut uppgifterna till Skatteverket.”

Uber agerar aktivt mot detta politiska ställningstagande. Taxilagen är lika viktig för passagerarna som tryckfrihetsförordningen för tidningen och dess läsare.

En taxichaufför måste ständigt skriva en vilotidsbok, som hen närsomhelst kan visa för polisen. Chauffören får inte vara trött i arbetet. Hen måste ha en förseglad och varje år plomberad taxameter, som när som helst ska kunna kontrolleras av polis så att den debiterar rätt pris och ger ett korrekt underlag för redovisning. Vidare måste bilen enligt den nya lagen vara ansluten till en taxicentral så att taxibolaget beskattas på rätt sätt.

Ubers betalningssystem är ytterst lagstridigt. Det är skälet till att många Uber-förare nu döms för brott till böter. Denna lagföring är inte tillräcklig, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten bör inte ha några svårigheter att bevisa det stora skattesvinn som möjliggörs genom Ubers “swishar”.

De legala taxiföretagen har ett förbund, Svenska Taxiförbundet, vars VD är förre ekonomimarknadsministern Peter Norman. Han bör känna rutinerna i Finansdepartementet för att verka för en lagenlig taximarknad som också tar sitt skatteansvar.

Wolodarskis Uber-resor är vidare till nackdel för DN:s ekonomi. På de kvitton han får via e-mejl debiteras ingen moms. Alltså kan DN:s ekonomiavdelning inte dra av den kostnaden i sin bokföring.

Det är inte svårt att förstå Wolodarskis frustration över de långa taxiköerna i USA. Men i Sverige har vi efter avregleringen fått ett välorganiserat taxisystem. Om han beställer en taxi från Arlanda kan han till och med få service som innebär att chauffören möter honom i ankomsthallen för omedelbar avfärd.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: