Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Jag har anställt min sista biträdande jurist”

Nyheter
Publicerad: 2021-04-20 10:30
Foto: Marcus Ericsson/TT

DEBATT – av Thomas Bodström, advokat och tidigare justitieminister.

Jag har anställt min sista biträdande jurist, trots att jag har så god erfarenhet att arbeta med unga begåvade jurister. I fortsättningen kommer jag enbart att anställa färdiga advokater.

Sedan jag tillsammans med Claes Borgström (som också var min mentor och arbetsgivare på 90-talet) startade vår advokatbyrå 2007 har vi haft ett trettiotal anställda biträdande jurister. De flesta har arbetat några år för att sedan fortsätta med egen verksamhet. Det har varit roligt att se hur många av våra biträdande jurister som har blivit framgångsrika advokater.

Under den tid som de har arbetat som biträdande jurister har de kombinerat utbildning med att successivt företräda klienterna i egna ärenden. Inledningsvis får de närvara vid klientbesök, häktesförhandlingar och huvudförhandlingar. Därefter har de fått möjlighet att vara med på polisförhör. Steget därefter brukar vara att få egna ärenden såsom körkortsärenden, medborgarskapsärenden och enklare tvistemål. Nästa steg är att få uppdrag från Migrationsverket och offentliga biträde i förvaltningsrätten. Om utvecklingen går som planerat får de därefter uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare. Att detta sker under noggrann mentorskap från arbetsgivaren som också är ansvarig inför advokatsamfundet för den biträdande juristen. Nästan alla framgångsrika brottmålsadvokater som är verksamma idag har fått en sådan praktisk utbildning inom ramen för sin anställning som biträdande jurister.

Av naturliga skäl är det omöjligt för en nyutbildad jurist med just avslutad tingsmeritering att kunna ansvara för sin egen ackvisition av ärenden. En förutsättning för att kunna anställa en biträdande jurist är då att domstolar accepterar att även dem får möjlighet att utföra vissa uppdrag. Med tanke på att det sker under handledning av en erfaren arbetsgivare bör det kunna ske under betryggande former utan risk för att det skulle drabba klienten. Min erfarenhet är att det tvärtom innebär att klienten får ett påfallande bra biträde med en oerhörd ambitiös jurist i kombination av en erfaren advokats synpunkter. Alternativet är i alla fall betydligt sämre, det vill säga att den nyutbildade juristen tvingas hanka sig fram genom att bedriva en egen juristbyrå helt utan handledning. Som alla kan förstå kommer det dessutom slå hårt mot återväxten på jurister inom humanjuridiken.

Eftersom en brottmålsadvokats uppdrag är personligt genom förordnandet ska substitution endast ske i undantagsfall och med klientens och domstolens godkännande. Men med tanke på hur tillvaron ser ut för en advokat som arbetar med brottmål är det ofrånkomligt med kollisioner för den som vill arbeta heltid, särskilt med tanke på snäva tidsramar när häktade mål ska sättas ut eller överklagande till hovrätten. Det gäller inte minst där det är många tilltalade involverade och många almanackor som ska passas in, vilket gäller både åklagare, advokater och domstolar. För klienten kan det då vara till fördel att till exempel ett inbokat polisförhör blir av genom substitution i stället för att det ska skjutas upp i onödan för att det råkar sammanfalla med en advokats förhandling. Jag vill understryka att substitution inte får missbrukas och att det finns ett ansvar för en advokat att inte åta sig flera uppdrag än hen kan klara av. Men när man åtar sig ett uppdrag rörande allvarlig brottslighet med flera häktade personer är det omöjligt att då veta när det kommer vara klart för huvudförhandling.

Den som tror att en biträdande jurist skulle kunna ägna sig åt rättsutredningar kan gärna undersöka möjligheterna för en advokat att få betalt för sådant arbete. Verkligheten är att detta förväntas advokaten kunna och inget som kommer att ersättas av domstolarna. Detta resulterar i att kostnaderna för att anställa biträdande jurister i framtiden är så höga att det inte är möjligt att anställa dem med undantag för ren provisionslön, vilket strider både mot god advokatsed och inget en ung jurist ska behöva mötas av i sin första anställning.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: