Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Alla juriststudenter borde få obligatorisk utbildning om sexuell exploatering av barn”

Debatt
Publicerad: 2015-10-02 08:14

DEBATT – av Anders L Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige och Natalie Gerami, författare till ”Tysta rop”

 

ECPAT Sverige kräver i ett upprop tillsammans med Natalie Gerami, som skrivit boken Tysta rop, obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel på landets juristutbildningar.

Barnsexhandel, eller kommersiell sexuell exploatering av barn, är ett samlingsbegrepp som innefattar all handel med barn för sexuella syften: dokumenterade sexuella övergrepp på barn (så kallad barnpornografi), sexuell exploatering av barn i Sverige eller i samband med resande och människohandel med barn för sexuella ändamål.

Kunskap behövs för att effektivt bekämpa barnsexhandel. För att belysa detta och hur barnsexhandel kan se ut har författaren Natalie Gerami skrivit boken Tysta Rop, barns berättelser om sexhandel. Boken bygger på intervjuer med fyra barn, och skildrar deras erfarenheter av sexuell exploatering.

I sitt arbete med ECPAT mötte Natalie över hundra barn som många gånger saknade konkret kunskap om sina egna rättigheter. Arbetet gick ut på att resa runt och utbilda barn som var i riskzonen eller som varit utsatta för barnsexhandel.

Arbetet gick också ut på att utbilda vuxna i barnens omgivning – föräldrar, lärare, journalister och politiker. Insikten om hur låg kunskapen om barnsexhandel och barnets rättigheter många gånger var, gjorde att Natalie valde att skriva om de barn hon träffat och deras utsatthet. Boken kommer att öppna fler ögon för hur verkligheten ser ut för alltför många barn runt om i världen. Detta är ett problem även i Sverige, svenska förövare förgriper sig på barn i Sverige och utomlands, och även i Sverige är kunskapen låg.

För flera av sexualbrotten mot barn har anmälningarna här i Sverige fördubblats sedan år 2012, vilket är en ökning som rättsväsendet på flera sätt har svårt att hantera.

Fler anmälningar innebär ökat tryck på rättsväsendet. Dessa fall är komplexa och ofta omfattande. I dagens juristutbildning ingår moment om barnets rättigheter och sexualbrott mot barn, men det är viktigt med ett barnrättsperspektiv och en helhetsbild av brottsligheten.

Blivande jurister behöver kunskap om barnets rättigheter, inklusive offer- och förövarpsykologi och även specifikt den kommersiella sexuella exploateringen av barn. Alla juriststudenter behöver därför garanteras obligatorisk utbildning i dessa frågor – någonting som FN:s kommitté för barnets rättigheter har påpekat i sina granskningsrapporter av Sverige under tio års tid.

Bland aktuella domar som rör sexualbrott mot barn finns det exempel på domar med ett tydligt barnrättsperspektiv, men även domar där barnrättsperspektivet saknas. Vi måste stärka rättssäkerheten för barnet, och förse juristerna med den kunskap och de verktyg som krävs för att tillgodose barnets rättigheter.

För att uppmärksamma frågan har ECPAT lanserat triggeruppmaningen: en namninsamling för kravet på obligatorisk utbildning.

Varför triggeruppmaningen? En ”triggervarning” är något som skrivs i början av texter för att varna läsaren om känsligt innehåll som kan få dem att reagera negativt. Sexualbrott mot barn väcker ofta obehagliga känslor, men vi som vuxna har ett ansvar för att orka se och lära oss mer om brottsligheten för att kunna motverka den. Därför förvandlar ECPAT i det här initiativet triggervarningar till triggeruppmaningar.

Namninsamlingen kommer i höst att lämnas över till Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning. Rättsväsendet hanterar idag allt fler fall som rör sexualbrott mot barn, och ärendena är komplexa. Skriv under vårt upprop – kräv obligatorisk utbildning för jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel. 

 

ECPAT är en ideell organisation som arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. 

 

I Tysra rop berättar barn om hur de blev sexuellt exploaterade.

 

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: