Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”5 005 underskrifter kräver förändring – barnrätt måste bli obligatoriskt på juristutbildningen”

Debatt
Publicerad: 2015-11-24 09:02

DEBATT – av Anders L. Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige

 

En färsk kartläggning från sex svenska universitet och Handelshögskolan i Göteborg visar att svenska jurister inte får nödvändig och grundläggande kunskap om barnets rättigheter. FN:s barnrättskommitté har i flera granskningsrapporter påpekat detta.

ECPAT Sverige lämnade i fredags, på Barnkonventionens dag, 5 005 namnunderskrifter till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, med krav på att obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel införs på Sveriges juristutbildningar.

ECPAT gick i september ut med en uppmaning till svenska folket att kräva en trygg rättsprocess för barn som utsätts för sexuella övergrepp genom obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel på Sveriges juristutbildningar. Anmälningarna om sexualbrott mot barn ökar vilket leder till fler fall för rättsväsendet att hantera – behovet av utbildning har aldrig varit större.

Detta bekräftas ytterligare i en ny kartläggning som under hösten genomförts på Sveriges universitet. Resultatet överlämnades alltså i fredags, på Barnkonventionens dag, tillsammans med 5 005 namnunderskrifter, och en rekommendation från ECPAT till den svenska regeringen och minister Helene Hellmark Knutsson.

FN:s barnrättskommitté har under tio års tid påpekat att barnrätt är ett måste för juriststudenter. Med detta dokument hoppas vi att Helene Hellmark Knutsson tar vårt krav vidare för att säkerställa att kunskap om barnets rättigheter inkluderas i den obligatoriska grundutbildningen.

Enligt barnkonventionen är Sveriges regering skyldig att garantera varje barn som bor eller befinner sig här de rättigheter som står i konventionen.

För att kunna garantera en trygg rättsprocess för varje barn som exploaterats sexuellt behövs mer kunskap. Den nygjorda kartläggningen visar att utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel är bristfällig på landets juristutbildningar på ett sätt som kan äventyra rättssäkerheten för barnet.

Kartläggningen är gjord av juriststudenter från The European Law Students’ Association, ELSA, och innefattar universiteten i Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro samt Handelshögskolan i Göteborg.

Juriststudenter ska ha rätt verktyg för att kunna hjälpa barn i sina framtida yrkesliv. Barnrätt ska vara en självklar del av juristutbildningen.

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: