Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Kritiken mot FN-juristerna i Assange-fallet saknar den humanism som är grunden för rättsstaten”

Debatt
Publicerad: 2016-03-15 11:46

DEBATT – av Brita Sundberg-Weitman, docent i folkrätt och fd lagman

 

Före Roger Fjellströms artikel i DN 29/2 ”Kritiken mot Sveriges roll i Assange-fallet är befogad” har kommentarerna till FN-juristernas utlåtande varit påfallande hätska. I panelen i ”Godmorgon Världen” två dagar efter offentliggörandet uttalade sig Anders Lindberg, Hanne Kjöller och Carl Rudbeck. Alla avfärdade utlåtandet och beklagade att FN ”lånat sitt namn” till dokumentet.

FN-juristerna hade enligt panelen missat att Assange är brottsmisstänkt och att han ”smitit” och ”håller sig undan” för att slippa förhör om en misstanke som avser sexbrott. Ingen i panelen hade minsta förståelse för Assanges fruktan för att utlämnas till USA och där utsättas för samma tortyr och omänskliga behandling som drabbat ”läckan” Chelsea Manning. Rudbeck gick så långt som till att beskylla Assange för ”divalater utan dess like”.

Ett gäng juridikprofessorer, Mårten Schultz, Pål Wrange och Mark Klamberg har hakat på. Schultz utlåter sig på twitter: ”Uttalandet från FN-gruppen om arbitrary detention i Assangefallet är nog det konstigaste kvasijuridiska dokument jag sett”. Wrange yttrar sig på sin blogg nedlåtande om FN-juristerna och hävdar att dessa inte förstått begreppet frihetsberövande. Mark Klamberg hånar på twitter den internationellt välkände professorn och människorättsexperten Alfred de Zaias för att denne uppmanat Sverige att respektera FN-utlåtandet: ”Kan FN:s organ för mänskliga rättigheter informera de Zaias om att arresteringsordern gäller våldtäkt, inte whistleblowing”.

Det mest slående i denna unisona kör av journalister och juridikprofessorer är avsaknaden av den humanitet som är själva grunden för rättsstaten och mänskliga rättigheter. Alla, även den värsta förbrytare, har anspråk på att den offentliga makten iakttar vissa elementära spelregler.

Överheten  får inte  utnyttja en formell maktbefogenhet för andra syften än sådana som befogenheten är avsedd för. Överheten måste se till att den som utsätts för dess tvångsmakt får göra sin röst hörd. Principen om proportionalitet måste alltid respekteras, innebärande bland annat att starkare våld än ändamålet kräver inte får användas. På alla dessa punkter har Sverige brutit i behandlingen av Assange.

Överåklagaren Marianne Ny har påstått att den europeiska arresteringsordern mot Assange gäller att få dennes version av vad som hänt mellan honom och två kvinnor han haft kontakt med under sitt besök i Sverige sensommaren 2010. Men hon har haft åtskilliga möjligheter att förhöra honom: de tio dagar han var isolerad i brittiskt häkte, de 550 dagar han inställde sig hos brittisk polis och de år han därefter tillbragt på Ecuadors ambassad i London efter att ha sökt och beviljats asyl till skydd mot USA.

Enligt Assange har åklagaren rentav vägrat att ta emot en skriftlig berättelse av honom, en uppgift som Sverige inte bemött på annat sätt än med en undanglidande hänvisning till att Europakonventionen om mänskliga rättigheter gäller som svensk lag.

Till slut. När Sverige i sin dialog med FN hävdat att Regeringsformen förbjuder regeringen att blanda sig i åklagares och domstolars beslut i enskilda fall är det en sanning med modifikation. Just Regeringsformen ålägger alla myndigheter, inklusive domstolar, att i förväg underrätta UD när ”en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer” (10 kap 13 §).

Stadgandet är till för att ge utrikesministern ”reell möjlighet att orientera myndigheten om sakens utrikespolitiska sida” (prop 1973:90 s 371). Man kan följaktligen utgå från att UD inför alla beslut i Assange-ärendet åtminstone har beretts tillfälle att ge sin uppfattning till känna om ”sakens utrikespolitiska sida”.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: