Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Polischefer som tidigare inte rosat marknaden får nu allt större regioner att missbruka”

Debatt
Publicerad: 2016-03-29 11:59

DEBATT – av Börje Carlsson, f d kriminalpolis

 

Hur långt ska raserandet av polisverksamheten få fortgå innan beslutsfattarna slår till bromsarna och gör ett omtag?

Allt var inte bättre förr men kontaktmöjligheter till polis och polisens närhet till medborgaren var bättre förr.

Det som var sämre förr var framtidsutsikterna med beslutsfattarnas planerade lekstuga av den polisiära organisationen. Där var resultaten fullständigt förutsebara. Det visar att de – alltså beslutsfattarna – inte har någon känsla för polisverksamhetens unika krav på närhet till medborgaren och ibland tycks de inte ens förstå ordet närhet.

En polismyndighet för hela riket kanske inte var helt fel men de stora regionerna där alla poliser samlas på några få större orter skapar ingen närhet. Inte ens en hel flock poliser som någon timme i veckan besöker någon mindre ort skapar närhet.

Närhet kan översättas med närvaro eller närvarande och kanske det då blir lättare att förstå ordet. Att en eller två poliser under någon timme besöker centrum i en mindre ort eller ortens kommunalkontor skapar inte heller närvaro.

Polischefer som tidigare inte rosat marknaden får nu allt större regioner och områden att missbruka trots att rikspolischefen säger sig ha makt att omplacera dåliga chefer. Inget sådant har skett och använder man Stefan Holgerssons (polis och forskare) liknelse kan dåliga chefer liknas vid busschaufförer som ideligen kör i diket. Detta avhjälps med större och större bussar.

Nu går det inte ens att ringa till polisen. Jag vet inte hur andra regioner har det med telefonkontakter till polisen. Vi som blir kopplade till den stora växeln i Malmö har att se fram emot långa väntetider och har så varit sedan de nya växlarna infördes år 2013.  Det finns exempel på medborgare som efter 33 minuters väntan har gett upp.

Men ”till sommaren ska det bli bättre för då är allt klart och vi har färdigutbildat personalen” säger polisens ansvarige Anna-Carin Åström.

Varför ska medborgarna tro på detta? Sedan de regionala växlarna infördes år 2013 har det varit i stort sett omöjligt att inom rimlig tid nå polisen. När jag då, 2013, påtalade detta så lovades att allt skulle fungera i slutet av året. Jag trodde då, i min enfald, att det var i slutet av år 2013 som avsågs. Så var det inte och så är det fortfarande inte.

Jag har därefter vid många tillfällen påtalat hur viktigt det är för medborgaren att kunna komma i kontakt med polisen och varje gång fått besked om olika förändringar som var på gång och efter dessa skulle polisens växlar fungera igen. Polisens växlar fungerar sämre än någonsin. Nu säger polisens talesman att till sommaren ska bli bra. Detta uttalande ser jag som ett framsteg för hon säger inte vilken sommar, den i år eller nästa år…

Men allt är inte av ondo. Den anmälda vardagsbrottsligheten sjunker och de utredande poliserna blir inte störda av medborgaren som i mångt och mycket blir helt utlämnad och får klara sig bäst den gitter. Jag påstår att de regionala telefonväxlarna aldrig kommer att fungera tillfredsställande. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Polisverksamhetens alla beståndsdelar har ett oavvisligt krav – närhet!

Så länge de styrande hävdar att det inte har någon betydelse var någon svarar, bara någon svarar, så visar detta att de inte förstått något av polisens unika krav på närhet. Närhet till medborgaren är det som gäller. Närhet…

Närhet och tillgänglighet har förändrats. År 1964, alltså före förstatligandet av svensk polis, fanns det drygt 500 polismyndigheter med en eller flera polisstationer. Det var tillgänglighet och närhet.

Vid förstatligande ändrades antalet myndigheter till 119 men fortfarande med långt fler polisstationer. I det som motsvarar östra regionen fanns då cirka 70 bemannade polisstationer. I samband med länsorganisationerna 1997 förändrades antalet bemannade stationer i det som motsvarar östra regionen till ungefär 35 och vid den senaste omorganisationen har detta sjunkit till ett femtontal stationer. Är mönstret otydligt?

Polisens omorganisationer ska ge ekonomiska förbättringar. Vad sparar man på? De sista åren har lokalhyror sänkts med nästan en miljard. Fordonsantalet skall minskas. I stället skall fler och fler poliser färdas i färre och färre fordon. Dessa poliser är knappast ens användbara för de är ständigt upptagna med att vara på väg någonstans för att skapa närhet.

Till beslutsfattarna: sluta lyssna på dem som sitter närmast köttgrytorna. De försvarar bara sitt revir och bryr sig inte om verksamheten.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: