Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Därför kommer vi att göra FN:s barnkonvention till svensk lag”

Debatt
Publicerad: 2014-10-21 12:43

DEBATT – av utrikesminister Margot Wallström (S), biståndsminister Isabella Lövin (MP) och barnminister Åsa Regner (S)

 

Barn har rätt – till liv, lek och lärande. Det handlar om alla barn. Oavsett om du heter Maria och bor i Borlänge eller Mariam och lever i Bamako i Mali.

I november är det 25 år sedan FN antog barnkonventionen. Hittills har 193 länder förbundit sig att respektera, skydda och främja barnets rättigheter. Mycket har blivit bättre sedan barnkonventionen antogs. Men utmaningarna är tyvärr fortfarande enorma.

Utvecklingen i Syrien, Irak, Palestina, Södra Sudan och Liberia är brutala påminnelser om hur barns rättigheter dagligen kränks. Minderåriga utnyttjas cyniskt som barnsoldater, barn utsätts för våld och exploatering och flickor förhindras gå i skolan, tvingas in i äktenskap och utsätts för livshotande graviditeter.

Häromdagen uppmanade Anna Hägg-Sjöquist och Pia Stavås Meier, Plan Sverige, regeringen att i utrikespolitiken och i det internationella utvecklingssamarbetet prioritera barns rättigheter (SvD Brännpunkt 11/10).

Det kommer den nya samarbetsregeringen att göra med stor kraft och vilja. Sverige ska vara en ledande global kraft för barnets rättigheter och för jämställdhet. I regeringsförklaringen framhöll vi att Sveriges röst alltid ska vara klar och tydlig när människovärdet kränks och att vi kommer driva en feministisk utrikespolitik. Fattigdomsbekämpning, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och kamp mot diskriminering kommer att prioriteras högt de kommande åren.

I detta har FN en viktig roll att spela och den nya regeringen kommer prioritera FN-samarbetet högre. Vi kommer aktivt driva dessa frågor inför den nya globala utvecklingsdagordning som FN:s medlemsländer ska förhandla fram till FN:s toppmöte i september 2015.

Vi tillhör i dag de allra största finansiärerna av FN:s arbete för global utveckling. Genom FN har Sverige bidragit till en nästan 50-procentig minskning av antalet barn som avlider före fem års ålder, från 12,6 miljoner 1990 till 6,6 miljoner 2012.

Bara under förra året bidrog Unicef med att tillhandahålla vatten för 24 miljoner människor, sanitet för 7 miljoner människor och möjligheten att tvätta händerna för 13,1 miljoner människor.

3,6 miljoner barn i humanitära krissituationer fick under 2013 tillgång till undervisning. Unicef har också bidragit till att 123 länder har straffbelagt alla former av sexuellt våld mot flickor och pojkar och att fler än 7 300 barn som har haft koppling till väpnade styrkor eller väpnade grupper kunnat återvända till sina familjer och samhällen.

Samtidigt kommer vi att som varma FN-vänner inte dra oss för att också kritisera FN om det behövs. Svenska skattepengar ska användas effektivt och FN behöver reformeras för att kunna möta framtidens utmaningar.

Mänskliga rättigheter – vilka inkluderar barnets rättigheter – är en hörnsten i svensk utrikespolitik. Men vi vill också vara ett föredöme för andra länder. Att leda innebär att gå före. Därför kommer vi nu att ta nästa steg och påbörja arbetet med att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Att stå upp för barns rättigheter och arbeta för en mer jämlik och jämställd värld kommer känneteckna den nya regeringens arbete. Som utrikes-, bistånds- och barnministrar kommer vi att ta vår del av ansvaret för att barn ska få den självklara rätten att vara just barn.

 

 

Foto: Regeringskansliet

 

Debattartikeln är också publicerad i SvD.

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut:

Annons

Annons
Annons