Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Danstillståndet slopas lagom till sommarsemestern

Nyheter
Publicerad: 2023-03-10 09:57
Montage. Foto: Fredrik Sandberg och Henrik Montgomery/TT

Regeringen har tidigare aviserat att man avser att avskaffa kravet på danstillstånd för offentliga dans­till­ställningar.
Nu lägger man fram en proposition och föreslår ett avskaffande lagom till sommarsemestrarna.
– Det är inte rimligt att staten ska reglera människors dans och det här är en efter­längtad frihets­reform, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande.

Propositionens förslag går ut på att exempelvis nattklubbar och restauranger inte längre ska behöva ett godkännande från Polisen för att anordna en danstillställning – om dessa inte ligger på en offentlig plats.I stället ska sådana dans­till­ställningar som huvud­regel anmälas till Polis­myndigheten.

Förslaget innebär också lättnader för anord­naren eftersom anmälan är kostnadsfri och kan göras muntligen.

– Regeringen har omhänder­tagit Lagrådets kritik och går nu vidare med förslaget till riksdagen. Det är inte rimligt att staten ska reglera människors dans och det här är en efter­längtad frihets­reform. Genom att ta bort kravet på dans­tillstånd minskar vi även byråkrati och kostnader för före­tagare och andra som ordnar dans, säger justitie­minister Gunnar Strömmer (M) i pressmeddelandet.

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli.


Dela sidan:
Skriv ut: