Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Danske Bank Sveriges rörelseresultat ökade med 208 procent

Nyheter
Publicerad: 2021-04-28 08:44
Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige. Foto: Alexander Donka

Danske Bank Sveriges resultat före kreditförluster ökade med 22 procent till 1 468 miljoner kronor jämfört med samma kvartal i fjol och med hänsyn tagen till gjorda återföringar av kreditreserveringar ökade rörelseresultatet med 208 procent.

I dag presenterar Danske Bank Sverige ett starkt resultat för årets första kvartal.

Av rapporten framgår det att resultat före skatt uppgick till 1 503 miljoner kronor vilket var en ökning med 208 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Räntenettot var oförändrat på 1 654 miljoner kronor.

Totala intäkter ökade med 11 procent till 2 582 miljoner kronor.

Kostnaderna minskade med 1 procent till -1 114 miljoner kronor. 

Resultatet före kreditförluster ökade med 22 procent till 1 468 miljoner kronor.

Ökade affärsvolymer

Enligt Danske Bank Sverige utvecklades bankens affärsområde Storföretag och Institutioner utvecklades starkt under kvartalet. Den höga volatiliteten på valuta-, ränte- och aktiemarknaderna samt kundernas behov av handelsrelaterade och finansiella tjänster bidrog till det goda resultatet. Banken har haft ett bra inflöde av nya företagskunder, dock har små och medelstora företagskunder fortfarande haft utmaningar i spåren av pandemin, framgår det av rapporten.

Bankens affärsvolymer ökade både från företag- och privatkunder, där inlåningsvolymerna växte markant med 27 procent. Den ökade konkurrenssituationen på bolånemarknaden påverkade tillväxttakten för nya bolån som var svagare än samma period förra året.

Tecken på återhämtning återspeglas även i det rekordstora intresset för företagsförvärv, en marknad som var relativt svag förra året. Efterfrågan på hållbara finansieringslösningar har varit fortsatt hög. Hela 40 procent av de obligationer som emitterades under perioden var hållbara obligationer – majoriteten utgjordes av gröna obligationer.

Stark marknad

– Vi inleder årets första kvartal mycket starkt på en marknad som visar tydliga signaler på återhämtning. Affärsaktiviteten under perioden var generellt hög, i synnerhet hos våra stora företagskunder där vi haft ett mycket starkt kvartal. Vi har haft ett svagare kvartal på bolånemarknaden samtidigt har vi breddat vår affär där våra kunder i allt högre utsträckning bland annat tagit del av våra placeringserbjudanden. Marknaden för gröna obligationer har vuxit enormt under kvartalet och är fortsatt glödhet. Här har vi med vår expertis stärkt vår position ytterligare genom att agera som arrangör och rådgivare i många tongivande emissioner – något som öppnat dörrar för nya spännande affärsmöjligheter framåt, säger Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar: 


Dela sidan:
Skriv ut: