Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Dags för humanjuridiken att ta plats på universiteten”

Nyheter
Publicerad: 2022-07-05 11:52

KRÖNIKA av – Camilla Hallin, senior jurist på Verahill och Viktor Löfgren, bitr. processchef och senior jurist på Verahill.

Det har under många år funnits flera tävlingar för juriststudenter inom främst affärsjuridik, som också rent generellt fått synas mer under juristutbildningen. Vi på Verahill tycker att det är dags att humanjuridiken också får ta plats!

Vi har under flera år noterat att juriststudenternas intresse för humanjuridik ökar, vilket naturligtvis är mycket glädjande! Vi har dock även noterat studenternas frustration över att det saknats möjligheter för dem att pröva sina vingar inom humanjuridikens område på samma sätt som de studenter som har ett intresse för affärsjuridik har kunnat göra inom ramen för olika tävlingar.

Som en av Sveriges största och snabbast växande juristbyråer inom familjerätt har Verahill velat skapa ett forum för studenter att testa sina vingar och fördjupa sina kunskaper även inom detta område. Under våren 2022 anordnades därför den första upplagan av Processutmaningen, som är en processtävling inom familjerätt för juriststudenter.

Studenterna fick inom ramen för tävlingen och utifrån på förhand givna omständigheter möjlighet att pröva sin förmåga inom såväl skriftlig som muntlig framställning i en process rörande barns vårdnad, boende och umgänge. Det stora intresse som tävlingen väckt bland studenterna på universiteten runt om i landet har ytterligare stärkt vår uppfattning om att humanjuridiken är på stark uppgång.

Det har under tävlingens gång också blivit tydligt att vi inte är ensamma om att vilja bidra till att humanjuridiken får ta mer plats. Ett av tävlingens moment bestod av en muntlig förberedelse, som på flera orter hölls på den lokala tingsrätten på respektive universitetsort, medan finalen gick av stapeln på Hovrätten för Västra Sverige med hovrättspresidenten Anders Hagsgård som ordförande.

Vi är glada och tacksamma för att domstolarna har visat intresse både för tävlingen och humanjuridiken och ställt upp med såväl lokaler som domare. Att som student få förmånen att föra talan i en autentisk miljö och få feedback från en yrkesverksam domare har varit ett mycket uppskattat moment som också bidrog med en realism till tävlingen som varit särskilt uppskattad av de studenter som deltagit.

Vinnarna av Processutmaningen 2022, Felix Breitholtz och Jesper Hjelm från Uppsala, har särskilt framhållit att det mest givande var att få vara i rättssalen och öva på riktigt processföring samt att få interagera med klienten, särskilt under diskussionerna kring samförståndslösningar.

På Verahill har vi ett uttalat barnfokus och det i kombination med en konfliktdämpande processföring är något som vi har velat förmedla till studenterna inom ramen för tävlingen, och det var också ett av de kriterier som studenterna bedömdes utifrån. Vi är otroligt glada över att ha fått se hur studenterna omsatte dessa värderingar i praktiken och bibehöll ett tydligt barnfokus genom de praktiska, strategiska och etiska aspekterna av ett familjerättsmål.

Juriststudenterna runtom i landet har genomgående visat ett fantastiskt driv, engagemang och en kunskapsnivå som imponerat stort på oss. Det bådar mycket gott inför framtidens tillväxt av skickliga jurister inom familjerättens viktiga område!

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: