Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Coronakrisen bromsar börsbolagens framsteg i jämställdhet

Nyheter
Publicerad: 2020-10-05 08:31
Amanda Lundeteg, vd för Allbright.

Bolagen som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen har blivit fler under året, en ökning från 20 till 21 procent av börsens bolag. Det framgår av Allbrights rapport.

Coronakrisen har bromsat börsbolagens framsteg i jämställdhet. Det visar årets Allbrightrapport.

Amanda Lundeteg, vd för Allbright, skriver i rapporten att det till skillnad från fjolårets rapport finns knappt några framsteg värda att fira i år.

”Andelen kvinnor totalt i börsens ledningar ökar förvisso med en procentenhet och utgör nu en fjärdedel. Men det är viktigt att komma ihåg att andelen kvinnor senaste året ökat till följd av att bolagen stramat åt och ledningsgrupperna krymper. Ett falskt jämställdhetssteg som ingen bör låta sig luras av”, skriver hon.

Fastighetsbranschen som skulle gå i bräschen

I fjolårets rapport blev fastighetsbranschen den första att nå 40 procent kvinnor på ledningsgruppsnivå. Förhoppningen var då att detta skulle bli startskottet för fler jämställda branscher. Men istället för fler jämställda branscher ser vi i år att fastighetsbranschen återigen halkat ner till 38 procent kvinnor. Konsekvensen blir att ingen bransch i Sverige längre klarar nivån för jämn könsfördelning, framgår det av Allbrights rapport.

”Mest oroväckande i årets rapport är att utvecklingen i styrelserna står stilla för tredje året i rad. Styrelserna har historiskt sett ökat med cirka en procentenhet per år och nådde 2018 upp till 34 procent. Sedan kvoteringshotet försvann har styrelserna dock tydligt stått stilla. År 2019 såg vi det som ett hack i kurvan. År 2020 är trenden odiskutabelt tydlig”, skriver Amanda Lundeteg.

Haft hög tilltro

Vidare skriver hon att Allbright har haft hög tilltro till att näringslivet ska klara att nå jämställda styrelser av eget maskineri.

”Vi har länge litat på ägare som lovat dyrt och heligt att detta är en prioriterad fråga. Det är dags för ägarna att en gång för alla visa att de tror på affärsfördelarna med blandade grupper. Att jämställdhet och mångfald leder till ökad innovation, kreativitet och lönsamhet är fastslaget sedan länge. Att näringslivets yttersta makthavare väljer att schabbla bort chansen till framtida utveckling är obegripligt. Svenska bolagsägare framstår nu som undanglidande bakåtsträvare. Om inte ägarna sätter fart kommer politiker återigen sätta kvoteringsfrågan på dagordningen”, skriver Amanda Lundeteg.

Slutsatser i punktform

Vidare visar Allbrightrapporten 2020 att:

Andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper ökar med en procentenhet – från 24 till 25 procent.

Andelen jämställda bolag står still på 19 procent för det andra året i rad.

Bolagen som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen blivit fler under året, en ökning från 20 till 21 procent av börsens bolag.

På styrelsenivå och på vd-posterna står utvecklingen still, sedan tre år tillbaka.

Ingen bransch når längre upp till spannet för jämn könsfördelning. Störst tapp syns hos branschen konsumenttjänster, som under året minskat andelen ledarkvinnor med sex procentenheter.


Dela sidan:
Skriv ut: