Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Conni Jonsson justerar skadeståndsanspråket mot PWC

Nyheter
Publicerad: 2021-09-15 08:54

Efter försäljningen av EQT-aktier justerar nu Conni Jonsson skadeståndsanspråket mot PWC.

I mitten av mars lämnade Conni Jonsson, grundare och storägare av EQT, in en stämningsansökan mot PricewaterhouseCoopers och Öhrlings PricewaterhouseCoopers, PWC. I stämningsansökan yrkade han i första hand att domstolen förpliktigar bolagen att solidariskt med varandra betalar honom drygt 266 miljoner kronor jämte ränta från den 25 juli 2020. Nu uppger Conni Jonssons ombud att skadeståndsyrkandet kommer justeras efter hans försäljning av 5 232 264 Top up-aktier via Luxemburg-bolaget Qarlbo.

En justerad skadeberäkning ska inom kort lämnas in till domstolen.

Försäljningen av EQT-aktierna skedde. Till ett pris om till ett pris om 370 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om 7,6 procent mot stängningskursen den 7 september. Detta innebär att Conni Jonsson sålde sina aktier för drygt 1,9 miljarder kronor.

Priset för de 6 026 336 Top up-aktierna som Conni Jonsson förvärvade genom Qarlbo var 12,23 kronor per aktie, en total anskaffningskostnad för Top up-aktierna om 73,7 miljoner kronor.

Conni Jonsson äger efter aktieförsäljningen totalt 47 383 981 aktier i EQT.

Skadeståndsmålets kärna

Skadeståndsmålet handlar om PWC:s rådgivning 2018 till Conni Jonsson inför EQT:s börsnotering hösten 2019. 

Råden rörde Conni Jonssons så kallade Top up-investering i EQT-aktier, som innebar att Conni Jonsson utöver andra EQT-aktier skulle investera ytterligare 92 miljoner kronor i EQT-aktier. Top up-aktierna skulle placeras i Bark Partners. Frågan var hur förvärvet och därpå följande flytt till Bark Partners skulle göras för att uppnå en gynnsam beskattning. 

Conni Jonsson förvärvade via Qarlbo drygt bland annat 6 miljoner Top Up-aktier i december 2018 med  syftet att flytta aktierna så snart som möjligt till Bark Partners.

3:12-smitta

När Conni Jonsson väl skulle flytta aktierna tog han en second opinion angående skattekonskekvenserna.

Conni Jonsson anser att PWC borde ha gett honom rådet att han skulle förvärvat aktierna själv och sedan överföra dessa till Bark Partners. Utdelning från EQT till Qarlbo i Luxemburg blir nämligen föremål för en kupongskatt om 15 procent i Sverige. Vid utdelning från Qarlbo efter avyttring av EQT-aktier beskattas Conni Jonsson med 30 procent på grund av 3:12-smitta. Utdelning från Top up-aktierna till Bark Partners blir i sin tur inte föremål för någon kupongskatt och framtida utdelning beskattas endast med 25 procent.


Dela sidan:
Skriv ut: