Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skärmdump bevisar – flygresenär reklamerade i tid

Civilrätt
Publicerad: 2022-08-01 10:42
Foto: AP Photo/Sakchai Lalit

En skärmdump från Googles e-posttjänst räcker som bevis för att en flygpassagerare ska anses ha reklamerat i tid.
Flygbolaget som bär meddelanderisken försökte inte ens visa att man inte mottagit meddelandet. Därför dömer hovrätten ut ersättning för förseningen.

En 37-årig kvinna begärde att flygbolaget Thai Airways till henne skulle betala 600 euro jämte ränta med stöd av EU-förordningen.

I målet är ostridigt att hennes flyg den 23 december 2018 mellan Arlanda och Koh Samui, med mellanlandning i Bangkok, anlände så pass försenat till Koh Samui att hon som utgångspunkt enligt artikel 5 och 7 i förordningen har rätt till kompensation med 600 euro. Tvisten har gällt om hon har reklamerat i tid.

Fick rätt i tingsrätten

Attunda tingsrätt konstaterade att enligt Högsta domstolen ska en reklamation som lämnas inom två månader efter det att resan avslutades alltid anses gjord i rätt tid. I det avseendet har kvinnan till stöd för sitt påstående att hon har reklamerat i tid åberopat ett e-postmeddelande med krav på kompensation som hon skickat till flygbolaget den 13 februari 2019, vilket är mindre än två månader efter det att den aktuella flygningen avslutades. 

Enligt tingsrätten hade hon därigenom visat att hon har reklamerat i tid och att hon har gjort det på ett ändamålsenligt sätt. Flygbolaget skulle därför förpliktas att betala 600 euro till henne.

Domen överklagades till hovrätten, som nu gör samma bedömning.

Skärmdump från Gmail

Hovrätten konstaterar att det inte kan anses tillräckligt med ett påstående om att ett meddelande har skickats för att den rättsföljd som är knuten till meddelanderisken ska inträda. Thai Airways har invänt att den dokumentation som kvinnan åberopat till stöd för att ett e-postmeddelande har skickats till bolaget den 13 februari 2019 ser ”egendomlig” ut. Det är enligt bolaget möjligen frågan om en skärmbild från något ärendehanteringssystem eller liknande program som bland annat visar en större ruta, vilken täcker rubriker och som varken anger avsändare, mottagare eller datum.

Kvinnan har å sin sida fört fram att det är frågan om en skärmbild från Googles eposttjänst ”Gmail” och således inte ett internt ärendehanteringssystem hos hennes ombud Airhelp.

Hovrätten ger kvinnan rätt

Hovrätten ifrågasätter inte äktheten av meddelandet i sig eller dess innehåll, med angivandet av avsändare, mottagare och datum. Det är alltså frågan om ett tillförlitligt meddelande som har skrivits av Airhelp till Thai Airways som ska förmedlas genom ett ändamålsenligt kommunikationsprogram, nämligen ett sedvanligt e-postsystem. Det som återstår för hovrätten att ta ställning till är om Airhelp faktiskt har skickat i väg e-postmeddelandet till Thai Airways eller om det finns anledning att betvivla att så har skett. Redan uppgifterna om ”mailed by” och därefter ”airhelp.eu” indikerar att e-postmeddelandet har sänts i väg.

Men hovrätten passar på att betona att flygbolaget trots påståendet om att något meddelande inte nått dem inte fört fram någon bevisning för detta påstående. Bevisning om att ett e-postmeddelande har avsänts, såväl som mottagits, borde ofta kunna finnas tillgängligt genom antingen muntliga uppgifter från den person som påstås ha skickat i väg meddelandet, och den som ska ta emot det, eller skriftlig bevisning från aktuella e-postprogram, såsom till exempel avsändande- eller mottagandelistor för aktuell tidsperiod hos respektive part. 

Det är alltså Thai Airways som enligt den ovan nämnda undantagsregeln bär meddelanderisken. Även med beaktande av bevisbördans placering hade Thai Airways enligt hovrättens mening i detta fall tämligen lätt kunnat belysa sin invändning om att reklamationen inte kan ha skickats i väg. Thai Airways hade kunnat visa att bolaget inte har mottagit något e-postmeddelande från kvinnan vid aktuell tidpunkt, till exempel genom ett utdrag ur sitt e-postprograms inkorg eller uppvisande av någon annan förteckning över mottagna e-postmeddelanden.

Tingsrättens dom ska därmed stå fast. (Blendow Lexnova)

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: