Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HFD: Kvinna sökte för få jobb – nekas försörjningsstöd

Civilrätt
Publicerad: 2020-10-16 13:11
Foto: Stina Stjernkvist / TT

Det saknas skäl att ställa lägre krav på antalet sökta jobb för den som ansöker om försörjningsstöd för första gången.
Det anser Högsta förvaltningsdomstolen som nekar en arbetslös förskollärare rätt till försörjningsstöd.

Kvinnan är utbildad förskollärare, men hade inte arbetat sedan 1990 när hon i april 2018 skrev in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och började söka jobb på ett antal förskolor. En dryg månad senare ansökte hon om försörjningsstöd hos Arbetsmarknadsnämnden i sin lokala kommun för perioden 7 maj-6 juni 2018.

Ansökan avslogs dock av nämnden som ansåg att kvinnan inte varit tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande innan hon ansökte om försörjningsstöd.

Kvinnan överklagade beslutet till förvaltningsrätten som delade nämndens bedömning och därför avslog överklagan. Hon gick då vidare till kammarrätten som, till skillnad från underinstansen, ansåg att hon hade rätt till försörjningsstöd.
Enligt kammarrätten saknade nämnden i detta fall fog för att ställa krav på att kvinnan skulle ha sökt flera olika typer av jobb. Detta då det var första gången hon sökte ekonomiskt bistånd, samt att det inte framgått att hon kände till villkoren för att anses som aktivt arbetssökande.

Kan inte ställa lägre krav på förstagångssökare

Arbetsmarknadsnämnden nöjde sig dock inte med kammarrättens avgörande, utan överklagade domen till Högsta förvaltningsdomen – där man sedermera fick prövningstillstånd – och nu återigen får rätt.

Högsta förvaltningsdomen anser inte att det kan ställas lägre krav på den som ansöker om försörjningsstöd för första gången. Enligt domstolen kan den som är eller vet att hen kommer att bli arbetslös ”förutse vad detta har eller kan komma att få för inverkan på hans eller hennes ekonomi”. Det kan då, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, krävas att personen ifråga visar en betydande aktivitet när det kommer till sökande av nytt jobb.

Mot denna bakgrund anser domstolen att det inte finns något skäl att ställa lägre krav på den som ansöker om försörjningsstöd för första gången. Därmed kan kvinnan inte anses ha stått till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som krävs och Arbetsmarknadsnämndens överklagande ska därför bifallas.


Dela sidan:
Skriv ut: