Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD höjer anhörigersättningar efter olycka i ”chicken race”

Civilrätt
Publicerad: 2021-10-11 09:35
Foto Magnus Andersson / TT /

HD dömer ut 50 000 kronor vardera till föräldrarna vars dotter befinner sig i ett vegetativt tillstånd efter en bilolycka. Ersättningen ska schablonmässigt ligga på 20 000 kronor i liknande fall.
Den schabloniserade ersättningen på 125 000 kronor vid försök till mord bildar utgångspunkt för kränkningsersättningen.

Två unga män deltog som förare av varsin personbil i ett så kallat chicken-race med följd att en allvarlig kollision inträffade. I den ena bilen satt en 16-årig flicka som passagerare i främre passagerarsätet. Vid kollisionen blev hon medvetslös och tillfogades livshotande skador. Hon är fortfarande, omkring två år efter olyckan, icke kontaktbar och kommer aldrig att återfå ett normalt liv. Hennes medicinska invaliditet är 99 procent.

Förarna har i tingsrätten och hovrätten dömts för vållande till kroppsskada, grovt brott, och grov vårdslöshet i trafik samt förpliktats att betala kränkningsersättning till flickan samt ersättning för sveda och värk i form av psykiskt lidande – så kallad anhörigersättning – till hennes föräldrar, som under lång tid hade tvingats uppleva hur deras dotter svävade mellan liv och död. Frågan i Högsta domstolen var hur ersättningarna till flickan och föräldrarna skulle bestämmas.

Bestämdes till 90 000 kronor

I Ångermanlands tingsrätt dömdes förarna solidariskt att betala 60 000 kronor till flickan och 25 000 kronor vardera till hennes föräldrar. Hovrätt dömde ut 10 000 kronor till modern och 21 250 kronor till flickans pappa eftersom han bedömdes mer drabbad psykiskt sett. Kränkningsersättningen från tingsrätten låg fast.

Domen överklagades till Högsta domstolen som beviljade prövningstillstånd. När det gäller kränkningsersättningen refererar HD till rättsfallet ”Fotgängarens kränkningsersättning” där en bilförare dömdes för grovt rattfylleri, vållande till kroppskada, grovt brott, och obehörigt avvikande från trafikolycksplats, grovt brott. En fotgängare som blev påkörd orsakades synnerligen omfattande kroppsskador och invaliditeten uppgick till 80-90 procent.

Vid bestämmande av kränkningsersättningen utgick Högsta domstolen från det vid tidpunkten gällande schablonbeloppet avseende kränkning vid försök till mord, 100 000 kr. Domstolen kom fram till att — även om kränkningen hade varit mycket allvarlig — ersättningen skulle sättas något lägre än om det hade handlat om ett uppsåtligt försök att beröva den skadelidande livet. Kränkningsersättningen bestämdes till 90 000 kronor.

Inte uppsåtligt

Omständigheterna i detta fall är, enligt HD, likartade de i rättsfallet ”Fotgängarens kränkningsersättning”. Den schabloniserade ersättningen för försök till mord bör kunna tjäna till ledning avseende kränkningsersättning till den skadade flickan. Den schabloniserade ersättningen uppgår numera till 125 000 kronor, som alltså bör vara utgångspunkten. Liksom i ”Fotgängarens kränkningsersättning” bör ersättningen sättas något lägre än vad som skulle ha skett vid ett uppsåtligt försök att beröva den skadelidande livet. Kränkningsersättningen till 16-åringen bör skäligen bestämmas till 110 000 kronor.

I fråga om anhörigersättning till föräldrarna hänvisar HD till rättsfallet ”Anhörigersättning vid mordförsök” som behandlar den situationen att uppsåtligt våld har lett till att den som utsätts för våldet fått skador som varit livshotande under en inte obetydlig tid. Högsta domstolen uttalar där att liksom i fråga om ersättning till anhöriga när offret avlidit bör ersättningen kunna bestämmas schablonmässigt utan krav på närmare utredning om de psykiska besvären. I det aktuella fallet hade ersättning yrkats med 10 000 kronor, vilket för domstolen framstod som rimligt.

En och samma schablon bör användas

Ersättningen bör, menar HD, kunna bestämmas schablonmässigt även när en personskada orsakats av grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande. Liksom gäller för anhörigersättning vid dödsfall bör en och samma schablon användas för sådana fall där personskadorna har varit livshotande under en inte obetydlig tid, oavsett om skadorna har orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande.

Högsta domstolen bestämmer denna schabloniserade ersättning till 20 000 kronor.

I det här fallet har flickans skador orsakats av grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande. Hon har under lång tid befunnit sig i ett livshotande tillstånd och kommer aldrig att kunna återgå till ett normalt liv. Hennes skador motsvarar en medicinsk invaliditet på 99 procent och hon bedöms vara i ett vegetativt tillstånd. Hon har behov av hjälp dygnets alla timmar.

Föräldrarna har således under lång tid tvingats uppleva hur deras dotter svävat mellan liv och död.

50 000 kronor skäligt belopp

Det psykiska lidandet för nära anhöriga som drabbas på det sätt som föräldrarna har gjort kan pågå betydligt längre och vara påtagligt större än vad som är fallet om den skadade initialt befinner sig i ett livshotande tillstånd men därefter genomgår en tydlig förbättring. Detta är också något som bekräftas redan av utredningen i tingsrätten. Av vad som presenterades där framgick att föräldrarna alltsedan olyckan inträffade hade haft omfattande och allvarliga psykiska besvär, att de hade bott hos dottern på sjukhuset och att de inte hade förmåga att arbeta.

Utredningen visar således att föräldrarna har orsakats ett psykiskt lidande som klart överstiger vad som ersätts genom schablonersättningen. Det yrkade beloppet om 50 000 kronor vardera är skäligt. Föräldrarnas skadeståndstalan ska alltså bifallas. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se