Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat yppade motparts förlikningsförslag – utan samtycke

Civilrätt
Publicerad: 2022-05-11 10:58
Foto: Björn Larsson Ask/TT

En advokat prickas för att, i en inlaga till tingsrätten, yppat motpartens förslag till förlikning i en tidigare tvist mellan parterna.
Enligt Advokatsamfundets disciplinnämnd har sakomständigheterna i det första målet haft relevans för det andra målet – och genom att ändå yppa sådana uppgifter anses advokaten ha brutit mot god advokatsed.

Anmälan mot advokaten kom från ett motpartsombud i en tvist. Enligt anmälaren var tvisten mellan parterna den andra på kort tid. Den tidigare tvisten hade nyligen avgjorts av tingsrätten och inför avgörandet hade det pågått vissa förlikningsförhandlingar. Anmälaren hade bland annat skickat ett förslag till förlikning till den aktuella advokaten, som i sin tur föredragit detta för sin klient. Förslaget hade dock avvisats.

Advokaten hade sedan gett in utkastet på förlikningsavtal i den senare tvisten, utan att det framkommit vilken som varit avsikten med detta. Enligt anmälaren var detta inte förenligt med god advokatsed.

Ville att uppgifterna skulle offentliggöras

I ett yttrande har advokaten uppgett att förlikningsavtalet skickats efter samtal mellan ombuden och hans klient har inte velat godkänna förslaget då det i detta har stadgats att parterna skulle hålla förlikningen hemlig. Hans klient har ansett att motparten misskött den aktuella affären, som tvisten rör, så kapitalt att hen velat offentliggöra händelseförloppet för sina bekanta med flera i syfte att avråda dem att ha med motparten att göra.

Hans klient har ansett att advokaten skulle, och har haft rätt, att skicka in förlikningsavtalet i det andra målet och han anser sig inte ha gjort något avsteg från god advokatsed.

Prickas för sitt agerande

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu att en advokat, utan motpartens samtycke, inte får yppa motpartens förlikningserbjudande i rättsligt förfarande. Detta i syfte att underlätta för förlikningsförhandlingar. Förbudet innebär att advokater inte får lämna någon som helst information om ett sådant erbjudande som lämnats av motparten.

Även om det rört sig om två olika mål konstaterar disciplinnämnden att det handlat om tvister ellan samma parter – där sakomständigheterna i det första målet haft relevans för den andra tvisten. Att trots detta yppa de aktuella uppgifterna gör att advokaten brutit mot god advokatsed.

Han tilldelas därför en erinran.


Dela sidan:
Skriv ut: