Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Christer Danielsson använder ett tendentiöst urval av de rättspolitiska förslag som SD har lagt”

Debatt
Publicerad: 2014-04-22 12:00
Richard Jomshof

REPLIK – Richard Jomshof, rättspolitisk talesperson Sverigedemokraterna

 

2014-03-31 skrev advokat Christer Danielsson en artikel i Dagens Juridik om Sverigesdemokraternas rättspolitik med rubriken ”Livstid för 15-åringar och ett offentligt pedofilregister – SD:s kriminalpolitik är… osvensk”.  Med anledning av detta har Sverigedemokraterna begärt replik.

 

Jag vill börja med att tacka Christer Danielsson, på Advokatbyrån Frank, för hans hjälp med att göra reklam för Sverigedemokraternas kriminalpolitik inför det stundande valet. Jag hade förvisso önskat att han talat med mig först för att reda ut missförstånd. Danielsson har nämligen inte många rätt när han skildrar vår politik. Huruvida felaktigheterna kommer sig av en svårighet att förstå den lagstiftande processen eller av intellektuell ohederlighet, låter jag vara osagt.

Det första mycket allvarliga felet Danielsson gör, är att han använder sig av ett tendentiöst urval. Av de nära 200 förslag som Sverigedemokraterna lagt inom justitieutskottets beredningsområde, väljer han att lyfta fram de nio kanske mest strängaste och låter dem stå som exempel för hela vår kriminalpolitik.

Varför lyfter inte Danielsson fram att Sverigedemokraterna avsatt medel i våra skuggbudgetar till stödjourer för kvinnor under hedersförtryck, eller att vi länge drivit frågan om att utdömda skadestånd inte ska få sänkas av Brottsoffermyndigheten, och att regeringen nu går oss till mötes i denna fråga? Varför lyfter han inte fram att vi vill avlasta utbildade poliser från betungande civila arbetsuppgifter, och att vi därför också utnyttjat vår vågmästarställning till att besluta åt regeringen att Polisen ska anställa fler civilanställda? Eller att vi medverkat till beslutet att bemötandet av brottsoffer i rättskedjan ska bli bättre, samt att det ska etableras ett ”barnahus” i varje län, där unga brottsoffer ska få hjälp från polis, läkare, och psykiatriker under ett och samma tak? För att endast nämna några få av våra ”mjukare” förslag.

Det andra mycket allvarliga felet Danielsson gör är att han tror att alla våra förslag är tänkta att införas ihop. Hur han kan tro detta när förslagen dels är separerade i olika motioner, dels i olika yrkanden, förstår jag inte.

Det stämmer till exempel att vi vill kunna döma 15-18-åringar som vuxna i vissa allvarliga fall. Många minns säkert att ungdomsgänget som oprovocerat misshandlade en ensam pensionär i Kortedala 2012 så grovt att han fick en mängd permanenta skador, endast dömdes till ett tiotal samtalsträffar med socialsekreterare och några veckors samhällstjänst. Vi menar att dessa förövare borde fått mer kännbara straff, och detta är ett exempel som förslaget ovan kunnat appliceras på.

Det stämmer också att vi anser att ”riktiga livstidsstraff” bör kunna utdömas för de allra värsta av brott. I dag omvandlas livstidsstraff nästan undantagslöst till tidsbestämda straff, och frigivning kan ske redan efter tolv år (Ds 2013:55). Vi menar dock att ett fåtal människor – återfallsmördare och terrorister som Breivik – är för farliga för att visats ute i det fria. Därför ska möjligheten till riktiga livstidsstraff finnas i undantagsfall som dessa.

Detta innebär naturligtvis inte att vi vill att 15-åringar ska börja dömas till sådana straff – det är helt taget ur luften. Något annat Danielsson även förbiser är att förslag kan vara ömsesidigt uteslutande politiskt; om minimistraffen exempelvis höjs kraftigt för våldtäkter, så skulle vi antagligen sluta driva frågan om ett tredje gången gillt-system för dessa, och vice versa.

Det tredje felet Danielsson gör är att han implicit kallar vår straffrättsliga grund för extrem. Det verkar snarare vara hans överkänslighet mot kännbara straff som är extremt onyanserad, och i paritet med vänsterns enspåriga syn på straff som endast rehabiliterande. Att driva en sådan svartvit linje är dock närmast löjeväckande, inte minst om man ser till att ledande kriminologer samt kriminalvården själva, är överens om att de svenska fångvårdsprogrammen saknar säkra vetenskapliga utvärderingsgrunder (randomiserade studier). Det går i nuläget inte säkert att säga om någon av dem verkligen kan rehabilitera brottslingar. Faktum är att vissa kanske till och med ökar risken för återfall.

Sverigedemokraterna ser i stället straffet som något mycket mångbottnat. Naturligtvis vill vi att brottslingar ges bästa möjliga vård, men vi menar också att det finns en moralisk komponent som inte kan förbises; nämligen att det på ett brott ska följa ett straff som står i proportion till den klandervärda handlingen. Av denna allmänna uppfattning följer att proportionerliga straff är viktiga för att ge brottsoffer moralisk upprättelse och för att förhindra att de blir ”sekundärt viktimiserade” och upplever att vad de utsatts för inte blir taget på allvar. Vidare följer det även att sådana straff upprätthåller allmänhetens förtroende för rättsstaten. Väl avvägda straff ger även brottslingen större möjlighet att sona sitt brott och faktiskt försonas med samhället vid frisläppandet. Man får inte heller glömma att straff kan ha preventiv effekt – särskilt om risken för att upptäckas och lagföras upplevs som stor. Slutligen skyddar rimliga fängelsestraff samhället från de farligaste brottslingarna helt enkelt genom att de hålls inlåsta.

Sammanfattningsvis har Danielsson gjort sig skyldig till ett flagrant exempel på urvalsbias, han har missförstått den lagstiftande processen, samt själv visat tecken på än mycket mer enkelspårig straffrättslig syn än vår.

Det enda Danielsson har rätt i är att en röst på Sverigedemokraterna garanterar att tuffa motmedel sätts in mot de grova, vålds- och sexualbrottslingarna, yrkestiggeriet, den organiserade brottsligheten, samt att mer resurser läggs på omhändertagande av brottsoffer.

 

 

Läs också:

”Livstid för 15-åringar och ett offentligt pedofilregister – SD:s kriminalpolitik är… osvensk”

 

Foto: TT

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: