Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Castellum drar tillbaka budet på aktierna i Entra

Nyheter
Publicerad: 2021-02-08 08:42

Castellum har inte mottagit tillräckligt många accepter och har därför beslutat att dra tillbaka budet på samtliga aktier i Entra.

Den 7 januari 2021 offentliggjorde Castellum ett villkorat frivilligt utbytes- och kontant erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Entra. Nu meddelar Castellum att budet dras tillbaka.

Acceptperioden för erbjudandet löpte ut den 6 februari 202. Castellum har inte mottagit accepter av erbjudandet i tillräcklig utsträckning för att den lägsta acceptgraden i erbjudandehandlingen ska uppfyllas. Castellum har därför beslutat att dra tillbaka erbjudandet. Castellum uppger även att alla blockeringar av Entra-aktier som lämnats in i erbjudandet kommer att släppas.

– Castellums ambition att bygga vidare på den nordiska plattformen inom kontor och logistik kvarstår. Bolaget har idag en av Nordens starkaste balansräkningar med en belåningsgrad om cirka 40 procent efter försäljningen till Blackstone och kommer fortsätta förvärva och utveckla nya projekt där Castellum har pågående projekt för cirka 4,7 miljarder kronor, säger Henrik Saxborn.


Dela sidan:
Skriv ut: