Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bynka-reklam förbjuds – visar för lättvindigt sätt att lösa ekonomin

Nyheter
Publicerad: 2020-06-30 09:03
Skärmavbild från reklamfilm.

Det är inte tillåtet att marknadsföra lån som ett lättvindigt och oproblematiskt sätt att lösa ekonomiska problem på. Domstolen förbjuder nu företaget Bynks marknadsföring.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Bynk, som bytt namn till Rocker, vid vite om en halv miljon kronor att fortsätta marknadsföra krediter på det sätt som bolaget gjort i reklamfilmer. Domstolen pekar på att Bynk framhållit fördelarna med ”krediter på ett sätt som ger intryck av att det är ett lättvindigt sätt att lösa ekonomiska problem på och/eller i övrigt missleda konsumenten om de ekonomiska konsekvenserna av att ta eller utöka en kredit, eller att pausa eller ändra månadskostnad”.

I en rad reklamfilmer uppmanas konsumenten att lösa sina ekonomiska problem genom att ”bynka”, det vill säga ta nya lån, utöka sin kredit, pausa återbetalningen eller ändra månadskostnaden.

De redan skuldsatta drabbas

Konsumentombudsmannen som har vänt sig till Patent- och Marknadsdomstolen menar att marknadsföring i TV når i stort sett hela konsumentkollektivet men att det ligger i sakens natur att det rör sig om personer som redan är skuldsatta eller att riskerar att hamna i en skuldsättningsproblematik.

”En konsumentgrupp bestående av personer som är eller som riskerar att bli överskuldsatta är mer sårbar än den större målgrupp som den nu aktuella marknadsföringen skulle kunna anses riktad mot”.

Vidare skriver KO att ”denna typ av marknadsföring för mindre blancokrediter lockar typiskt sett personer med dålig betalningsförmåga. När möjligheten att utöka lånet eller pausa betalningar framhålls som en särskild fördel tyder det också på att marknadsföringen riktas mot personer med sämre betalningsförmåga”.

Missleder konsumenten

KO skriver att ”marknadsföringen missleder konsumenten om de ekonomiska konsekvenserna av att bynka. Dessa egenskaper med låneprodukten, som anges som dess fördelar, framhålls på ett osakligt, obalanserat och alltför starkt sätt. Även presentationen i övrigt är osaklig och obalanserad. Konsumenten ges intrycket att bynka innebär en helt bekymmerslös lösning på ekonomiska problem”.

Riktar sig inte mot utsatta

Bynk har i målet försvarat sig och menar att man inte har ”något incitament att bedriva marknadsföring som ger mottagaren bilden av att denne kan erhålla kredit trots att denne inte är kreditvärdig. Det ligger i sakens natur att marknadsföring av en kredit syftar till att lösa ett finansiellt problem. Det är dock inte samma sak som att marknadsföringen riktar sig till särskilt utsatta personer. Bilden av att blancokrediter som sådana är något som riktar sig till en särskilt utsatt grupp, såsom låginkomsttagare eller arbetslösa, är felaktig”. 

Vitesförbud

Patent- och Marknadsdomstolen håller med KO i bedömningarna av reklamfilmerna. Domstolen bedömer att de strider mot kravet på måttfullhet som kommer till uttryck i konsumentkreditlagen. Vidare skriver domstolen att även om Bynk inte längre använder sig av de utpekade reklamfilerna längre finns det enligt domstolen fortfarande risk för att överträdelse sker i ny marknadsföring framöver. ”Det kan därför inte anses att ett vitesförbud är obehövligt.

– Reklamen lyfter fram lån som ett bekymmersfritt sätt att klara vardagen utan hänsyn till de generella riskerna med konsumentkrediter. Vi tycker att det är bra att domstolen delar vår uppfattning att företagets reklam inte hållit sig till lagens krav på måttfullhet, säger Daniel Karfs, biträdande Konsumentombudsman.

På Bynks ägarlista finns både anställda och investerare så som Schibsted och LMK.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.