Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Brottsoffermyndigheten: Dubbla ersättningen för kränkningar

Nyheter
Publicerad: 2022-11-21 10:04
Foto: Johan Nilsson/TT

Sedan den 1 juli 2022 gäller nya regler på skadeståndsområdet, som ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning.
Det finns, än så länge, få avgöranden från domstolarna men Brottsoffermyndighetens uppfattning är att brottsutsatta i princip ska få dubbelt så höga ersättningar för kränkning efter halvårsskiftet.
Det skriver myndigheten ett pressmeddelande.

– Eftersom lagändringen är så pass ny har domstolarna ännu inte hunnit ta ställning i särskilt många fall. Under den här övergångsperioden vill vi på Brottsoffermyndigheten ge vår syn på hur vi tolkat den nya lagstiftningen. Det är viktigt att understryka att vägledningen bara ska fungera som ett slags riktmärke i väntan på domstolspraxis och riktiga avgöranden från Nämnden för brottsskadeersättning, säger Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten.

Fördubbling

Brottsoffermyndigheten har, genom Nämnden för brottsskadeersättning fattat beslut om ett vägledande underlag. I denna har nämnden utgått från drygt femtio tidigare brottsskadeärenden i myndighetens referatsamling och satt nya beloppsnivåer utifrån den nya lagstiftningen. Det gäller ärenden som rör brott mot liv och hälsa, våld och hot i nära relation, frihets- och fridsbrott, sexualbrott mot vuxna, sexualbrott mot barn, rån och andra tillgreppsbrott samt allmänfarliga brott.
Enligt Magnus Öhrn är nämndens bedömning att kränkningsersättningen bör fördubblas i de flesta fall.

– När det gäller vissa typer av brott, exempelvis våld och hot i nära relation, hamnar de nya ersättningsbeloppen i en del fall på ännu högre nivåer, säger han.

Särskilda omständigheter

Brottsoffermyndigheten har tagit hänsyn till de ersättningsnivåer och särskilda omständigheter som omnämns i betänkandet ”Ersättning till brottsoffer”. I det framgår att de nya ersättningsnivåerna ska bestämmas på ett sätt som innebär att den som kränkts ska få upprättelse för angreppet.
Samtliga brottstyper tas inte upp i vägledningen, som bara är rådgivande i avvaktan på verkliga avgöranden.

– Hur stor ersättningen kan bli avgörs alltid av omständigheterna i de enskilda fallen. Men det kan också vara värt att påminna om att det inte finns någon begränsning i varken skadestånds- eller brottsskadelagen för hur höga belopp som kan ges i kränkningsersättning, säger Magnus Öhrn.


Dela sidan:
Skriv ut: