Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bröt mot näringsförbud – döms till tre månaders fängelse

Nyheter
Publicerad: 2021-02-16 09:13
Pärmar med räkningar och fakturor på kontor Foto: Jessica Gow / TT /

Mannen försökte runda näringsförbudet men åklagaren kunde styrka att mannen fortfarande var företrädare för finansrådgivningsbolaget.
Nu döms den 70-årige mannen till fängelse i tre månader och näringsförbudet förlängs.

En nu 70-årig man dömdes i december 2017 för tre fall av grovt bokföringsbrott. Brotten ska ha begåtts under åren 2011 till 2014 i hans och sonens bolag inom finansiell rådgivning. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med 160 timmars samhällstjänst, med ett alternativ på sex månaders fängelse. Dessutom meddelades näringsförbud under tre års tid. Mannen överklagade näringsförbudet ända upp till Högsta domstolen som nekade prövningstillstånd i april 2018.

Nu döms mannen till tre månaders fängelse för att ha brutit mot näringsförbudet.

Tagit emot 450 000 kronor

Åklagaren har uppmärksammat att mannen fortsatte att bedriva näringsverksamhet som faktisk företrädare i finansrådgivningsbolaget. Ett bolag där han tidigare var vd, ensam styrelseledamot och är storägare. 

Åklagaren har pekat på bankkontoutdrag som visar att mannen under näringsförbudstiden tagit emot över 450 000 kronor från bolaget.

Mannen å sin sida har hävdat att detta är ersättningar för utlägg som han haft som anställd i ett annat bolag. 

Åklagaren har dock pekat på att det tydligt framgår att pengarna kommer från finansrådgivningsbolaget och inte det andra bolaget.

Runda näringsförbudet

Åklagaren menar dock att upplägget framstår som ett tydligt sätt att runda näringsförbudet för att tillskansa sig medel ur finansrådgivningsföretaget.

70-åringen har stått fast vid att han inte varit företrädare för bolaget och inte heller varit anställd där. Möjligen kan han ha utfört enstaka uppdrag åt bolaget, vilket han trodde var tillåtet.

Tingsrätten skriver i sin bedömning att det är ”uppenbart” att mannen trots näringsförbud har fortsatt driva näring genom att verka som faktisk företrädare för rådgivningsbolaget.

Tingsrätten pekar på att det är utrett att han under den tid som näringsförbudet har gällt har mottagit ”omfattande ersättningar” direkt från bolaget som han tidigare var vd och ensam styrelseledamot för.

Tydligt ägarintresse

Tingsrätten anser även att det är klarlagt att mannen har ett betydande ägarintresse i bolaget då han äger 49 procent.

Vidare skriver tingsrätten att det inte finns några kvitton eller kontoutdrag eller liknande som styrker att mannen har haft utlägg i motsvarande omfattning som han fått ersättning från bolaget.

Tingsrätten uppger även att det är klarlagt att det är den 70-årige mannen som haft kontakt med myndigheter å bolagets vägnar under den aktuella tiden, vilket bevisar att han verkat som faktisk företrädare.

Den 70-årige mannen döms slutligen för överträdelse av näringsförbud mellan april 2018 och januari 2020.

Tidigare dömd

Mannen har vid tre tidigare tillfällen lagförts för bokföringsbrott och har vid varje tillfälle dömts till villkorlig dom, antingen med böter eller samhällstjänst.

Påföljden denna gång blir alltså tre månaders fängelse plus att tingsrätten förlänger näringsförbudet ytterligare två år.

Mannen har förmåga att fullt ut stå för sina försvararkostnader.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
näringsförbud

Dela sidan:
Skriv ut: