Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Brister i styrningen av myndigheterna i rättskedjan – ny granskningsrapport från Riksrevisionen

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-05-21 09:43
Foto: Hasse Holmberg/TT

Riksrevisionen har granskat den så kallade rättskedjan, om består av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. De konstaterar att regeringen har brustit i sin styrning genom att inte ha fokus på hela kedjan. 

 

På tisdagsmorgonen presenterade Riksrevisionen sin granskning av regeringens styrning av myndigheterna i rättskedjan. De olika myndigheterna ”hänger ihop” och deras arbete påverkas av varandras. 

”För att till exempel flaskhalsar inte ska uppstå behöver styrningen därför vara sammanhållen och ta hänsyn till effekter längs hela kedjan,” skriver Riksrevisionen i sin rapport. 

”Inte tagit tillräcklig hänsyn”
Enligt granskningen är myndigheterna införstådda med detta, men trots det har ”styrningen huvudsakligen varit inriktad på de enskilda myndigheterna, och därmed inte tagit tillräcklig hänsyn till effektiviteten i hela rättskedjan,” skriver Riksrevisionen.

– Det beror delvis på Justitiedepartementets interna arbetsprocesser och ansvarsfördelning som utgår från de enskilda myndigheterna. Men vi ser även att kedjeperspektivet inte har varit tillräckligt framträdande i resursfördelning och i viktiga styrdokument, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Kunde fungerat effektivare
Det kan, i förlängningen innebära att rättsväsendet inte fungerar så effektivt som det skulle kunna. 

”Detta kan till exempel leda till bristande hantering av brottmål och växande handläggningstider, som går ut över enskilda.”

Även det så kallade ”uppföljningsarbetet” behöver i större utsträckning präglas av ”ett kedjeperspektiv”, skriver Riksrevisionen. 

”Behövs bättre kunskap”
”Det behövs bättre kunskap om sambanden i rättskedjan”. 

– Idag är det svårt att fullt ut följa hela kedjans arbete och resultat. Vår bedömning är därför att tillgången till analyser med ett övergripande perspektiv behöver stärkas, säger Helena Fröberg, projektledare för granskningen.


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar: