Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bristande tillsyn av besiktningsmarknaden

Nyheter
Publicerad: 2021-05-04 09:41

Tillgängligheten och valfriheten har ökat – men det har även priser och klagomålen gjort sedan statens monopol på fordonsbesiktning avskaffades.
Det konstaterar Riksrevisionen, som också slår fast att Transportstyrelsens tillsyn av branschen är ”närmast obefintlig”.

Riksrevisionens granskning av besiktningsmarknaden visar att priserna för kontrollbesiktning ökat med 56 procent mellan 2010 och 2019 – samtidigt som konsumentprisindex endast ökade med 10 procent.
Granskningen visar också att antalet inkomna klagomål har ökat – trots att andelen underkända bilar minskat sedan 2011.

Riksrevisionen kan samtidigt konstatera att Transportstyrelsens tillsyn av besiktningsstationerna ”i praktiken helt avvecklats” under samma period.

– Vår bedömning är att Transportstyrelsen inte lever upp till sitt tillsynsansvar över besiktningsbranschen. Vi konstaterar samtidigt att regeringen har varit informerad om utvecklingen, men inte gjort något för att åtgärda den, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Granskningen visar också att omregleringen av marknaden ”inte ledde till den förväntade ökningen av entreprenörskap på området”, utan att den i dagsläget domineras av tre stora företag.


Dela sidan:
Skriv ut: