Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bristande kunskap bland åklagare om hemlig dataavläsning

Nyheter
Publicerad: 2023-11-21 12:37

I samband med en granskning noterade Säkerhets- och integritetsskyddsmyndigheten att flera åklagare som nämnden kom i kontakt med tycktes ha bristande kunskap på området hemlig dataavläsning.
Bland annat uppgav vissa åklagare uttryckligen att de inte kunde svara på nämndens frågor, då de saknar kunskap på området.
”Nämnden förutsätter att det på kammarnivå säkerställs att rätt kunskap om hemlig dataavläsning sprids i organisationen”, står att läsa i det färska beslutet.

Inom ramen för sitt uppdrag har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden granskat otillåten tilläggsin- formation och differentiering av uppgiftstyper enligt lagen om hemlig dataavläsning.

Granskningen visade att det, såvitt känt, inte hänt att otillåten tilläggsinformation varken avlästs eller tagits upp och nämnden säger sig inte ha någon erinran mot vare sig Åklagarmyndighetens eller Polisens rutiner på området.

”Anmärkningsvärt”

Under granskningen framkom dock att flera åklagare som nämnden varit i kontakt med tycktes ha bristande kunskap på området hemlig dataavläsning.

I det färska granskningsbeslutet skriver nämnden att vissa åklagare ”uttryckligen uppgett att de inte kan svara på nämndens frågor eftersom att de saknar kunskap på området”. Vidare framhålls att andra åklagare ”lämnat svar som visar på bristande kunskap om hemlig dataavläsning, vilket särskilt har uppmärksammats vid nämndens frågor om verkställighet”.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beskriver detta som ”anmärkningsvärt” och konstaterar att åklagare måste ha viss kunskap om verkställighet av hemlig dataavläsning för att kunna säkerställa en rättssäker tillämpning av tvångsmedlet.

”Förutsätter att rätt kunskap sprids i organisationen”

Under granskningen framkom också felaktigheter i enskilda åklagares hantering av hemlig dataavläsning.

Även om inga felaktiga beslut verkställdes ser Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden allvarligt på det inträffade och ”förutsätter att det på kammarnivå säkerställs att rätt kunskap om hemlig dataavläsning sprids i organisationen”.


Dela sidan:
Skriv ut: