Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bredband2 lämnar bud på A3 – premie på 37,6 procent

Nyheter
Publicerad: 2020-09-14 08:30

Bredband2 i Skandinavien lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget. Budet uppgår till 621,6 miljoner kronor.

Bredband2 i Skandinavien meddelar i dag att man lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget

”Det finns uppenbara synergieffekter mellan bolagen och klara stordriftsfördelar i den ökade gemensamma volymen. Positionen stärks även av att den sammanslagna verksamheten får över 450 000 fiberkunder”, skriver Bredband2 i pressmeddelandet. 

Erbjudandets premier

Bolagens gemensamma omsättning baserat på 2019 års räkenskaper var cirka 1,5 miljarder kronor med en EBITDA på 148 miljoner kronor.

Bredband2 erbjuder varje aktieägare i A3 för varje överlåten aktie i A3 ett kombinerat vederlag av 8 nya aktier i Bredband2 och 6 kronor kontant. Erbjudandet motsvarar ett värde om cirka 18,92 kronor per A-aktie i A3.2   Det totala budvärdet för samtliga aktier i A3 uppgår således till cirka 621 662 822 kronor.

Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 37,6 procent jämfört med stängningskursen om 13,75 kronor för A3:s aktie på Nasdaq Stockholm den 11 september 2020, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.

Erbjudandet motsvarar även cirka 35,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för A3:s aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet, samt cirka 37,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för A3:s aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Budkommittén rekommenderar budet

A3:s oberoende budkommitté  har enhälligt beslutat att rekommendera A3:s aktieägare att acceptera erbjudandet. 

Den Oberoende Budkommittén har inhämtat ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) från Centauri Tech Ventures AB, enligt vilket erbjudandet, baserat på de antaganden och reservationer som anges i utlåtandet, är skäligt för A3:s aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Största aktieägarna accepterar budet

Aktieägarna Mark Hauschildt (privat och genom bolag), On Top of It AB, Mikael Holmlund AB, Milos Tankosic, Moses Ntereke, Jean Pierre Vandromme (Pemberton Holding Ltd) och Sasa Cvijic, vilka tillsammans kontrollerar cirka 71,69 procent av aktierna och rösterna i A3, har, på vissa villkor, oåterkalleligen förbundit sig att acceptera erbjudandet.

Aktieägarna Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén och Rolf Johansson, som är styrelseledamöter i Bredband2, samt Claes Fägersten, som är CFO i Bredband2, vilka tillsammans kontrollerar cirka 21,6 procent av aktierna och rösterna i Bredband2, har förklarat sig villiga att rösta för erforderliga beslut för att emittera vederlagsaktierna.

Fokusera på att vinna marknadsandelar

En extra bolagsstämma i Bredband2 kommer att hållas den 16 oktober 2020 för att fatta erforderliga beslut för att kunna emittera vederlagsaktierna.

– Detta tar Bredband2 till en helt ny nivå och vi bildar en mycket starkare aktör på marknaden, säger Daniel Krook, VD på Bredband2. 

– Istället för att priskonkurrera så kan vi fokusera all energi på att vinna nya marknadsandelar. Timingen är helt rätt och sammanslagningen känns verkligen som en perfekt match för båda bolagen, fortsätter han.

Från ett aktieägarperspektiv måste man se till den långsiktiga utvecklingen i både Bredband2 och A3, säger Anders Lövgren, styrelseordförande och största aktieägare i Bredband2. 

– Den sammanslagna verksamheten kommer att få betydligt större möjligheter än de båda bolagen var för sig att utvecklas väl och skapa solidare förutsättningar för att på allvar konkurrera med de största aktörerna på marknaden. Det kommer att vara avgörande för utvecklingen på lite längre sikt, fortsätter han.

Finansiering och rådgivare

Kontantvederlaget ska finansieras genom en kombination av Bredband2:s egna medel och lånefaciliteter från SEB. Av pressmeddelandet framgår det att SEB har åtagit sig gentemot Bredband2 att tillhandahålla lånefinansieringen på sedvanlig så kallat certain funds-basis och tillgången till lånefinansieringen är endast beroende av att erbjudandet fullföljs och vissa villkor som är sedvanliga för certain funds-finansiering av detta slag. Erbjudandet är inte villkorat av tillgänglig finansiering.

Bredband2 har i samband med genomförandet av erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Erik Penser Bank som emissionsinstitut.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.