Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Brakförlust för Ilija  Batljans bolag efter turbulens på marknaden

Nyheter
Publicerad: 2023-03-01 08:44
Ilija Batljan vd för SBB. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080

Ilija Batljan Invest AB levererar ett resultat om -361 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022, jämfört med 1 197 miljoner kronor samma period i fjol.

Ilija Batljan Invest AB presenterar kvartalsrapport för sista kvartalet 2022, Q4. Av rapporten framgår det att bolaget levererar ett resultat om -361 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022, jämfört med 1 197 miljoner kronor samma period i fjol. Helårets resultat landade på -1 261 miljoner kronor jämfört med 2 079 miljoner kronor året innan. 

”Givet hur förutsättningarna varit med stor turbulens på marknaden, kraftig ökad inflation, stigande räntor och en frusen obligationsmarknad är detta ett godkänt resultat. Bolaget redovisar en stark ökning av kassaflödet och fortsätter att bygga på utdelningsbasen vilket är den viktigaste förutsättningen för långsiktig uthållighet och värdeskapande”, skriver bolaget i rapporten.

Bolagets finansiella ställning

Ilija Batljan Invest uppger i rapporten att bolagets finansiella ställning med en justerad soliditet på 66 procent är stark.

Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures uppgick under året till -658 miljoner kronor (1 481). Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures har under året påverkats av den nedvärdering som SBB gjort av sitt fastighetsbestånd. IBIAB:s andel av SBB:s substansvärde (EPRA NRV) indikerar inget nedskrivningsbehov.


Dela sidan:
Skriv ut: