Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Brå studerar utsatthet och trygghet i utsatta områden

Nyheter
Publicerad: 2021-09-15 13:40
Foto: Janerik Henriksson / TT /

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att ta fram statistik över utsatt­het för brott och trygghet i utsatta områden.
Detta i syfte att beskriva utvecklingen och möjliggöra jämförelser med andra områden i landet.

Enligt regeringsuppdraget ska Brottsförebyggande rådet utgå från den Nationella trygghetsundersökningen när man utformar och tar fram statistiken från de utsatta områdena. Detta ska ske med hjälp av såväl Polisens områdesindelning som de områdes­typer som Delega­tionen mot segrega­tion redo­visat.

Möjliggöra jämförelser

Syftet med Brå:s upp­drag är, enligt regeringen, att beskriva utveck­lingen av utsatt­het för brott, trygg­het och förtro­ende för rätts­väsendet i utsatta områden, samt möjlig­göra jäm­förelser med andra områden.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober 2022.


Dela sidan:
Skriv ut: