Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Brå: Polisens forensiska verksamhet underdimensionerad

Nyheter
Publicerad: 2023-01-24 10:54
Foto: Tore Meek/NTB/TT

De långa handläggningstiderna gör att utredningsledare undviker att skicka spår på forensisk analys och istället vänder sig till andra medarbetare – trots risken för försämrad kvalité.
Det konstaterar Brottsförebyggande rådet i en färsk utvärdering.
– Det behöver bli tydligare vilka ärenden som ska prioriteras för att kunna använda verksamheten så effektivt som möjligt, säger Linnea Littman, utredare på Brå i ett pressmeddelande.

Det är på uppdrag av regeringen som Brottsförebyggande rådet har utvärderat Polisens forensiska verksamhet.

I utvärderingen konstateras att den sedan tidigare underdimensionerade verksamheten fortsatt är eftersatt – trots att myndigheten fått stora resurspåslag de senaste åren.

– Antalet anställda inom den forensiska verksamheten har ökat men inte mer än myndigheten totalt sett, och i mindre utsträckning än utredningsverksamheten, som är beställare av de forensiska undersökningarna. Det leder till att man inte kan möta efterfrågan, säger Anna-Lena Beutgen, utredare på Brå i ett pressmeddelande.

Undviker att göra beställningar

Enligt Brå är handläggningstiderna hos de forensiska verksamheterna fortsatt långa, vilket i sin tur leder till att utredningsledare i vissa fall undviker att göra beställningar. I dessa fall låter utredningsledarna istället andra funktioner inom Polisen göra spårsäkringar – trots risken för försämrad kvalité.

I utvärderingen konstateras också att IT-forenseiken är den mest eftersatta delen av den forensiska verksamheten. Trots att produktionen av antalet IT-forensiska undersökningar ökat med 38 procent under åren 2017-2021 ökade antalet IT-forensiker med endast 17 procent.

– Det är tydligt att det behövs mer personal till de forensiska verksamheterna, men det löser inte hela problemet. Det behöver bli tydligare vilka ärenden som ska prioriteras för att kunna använda verksamheten så effektivt som möjligt. Polisen behöver även öka den forensiska kunskapen inom hela myndigheten, så att utredningsledare kan göra bättre beställningar och andra funktioner kan avlasta specialisterna med enklare undersökningar, säger Linnea Littman, utredare på Brå i pressmeddelandet.


Dela sidan:
Skriv ut: