Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

BRÅ: Oro för brott får elever att begränsa sin vardag

Nyheter
Publicerad: 2020-11-05 11:58
Foto Annika af Klercker / SvD / TT

Oron för att utsättas för brott gör att nästan hälften av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer.
Det visar Skolundersökningen om brott 2019, som Brå publicerar idag.

Över hälften av flickorna i undersökningen, 56 procent, uppger att deras oro för att utsättas för brott begränsar deras liv. Det kan bland annat handla om att inte gå till skolan, undvika att gå ut på kvällen eller gå på speciella platser.
Motsvarande siffra för pojkar är 46 procent, en siffra som ökat med top procentenheter sedan 2015 medan nivån för flickorna ligger kvar på samma nivå som för fem år sedan.

– Oron för brott får särskilt stora konsekvenser för de elever som blivit utsatta för något brott. Av de killar som blivit utsatta för hot är det nästan 20 procent som har uppgett att de hållit sig borta en hel dag från skolan. Motsvarande andel bland de killar som inte utsatts är 2,8 procent, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå.

Hälften har utsatts för brott

Av ungdomarna i undersökningen uppger runt hälften att de sedan tidigare varit utsatta för brott.
Andelen är lika stor bland pojkar och flickor, men typen av brott skiljer sig åt. Bland tjejer är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av sexualbrott, medan det bland killar är stöldbrott, följt av misshandel som är vanligast.

Det finns även tydliga skillnader mellan tjejers och killars attityder till vänners beteenden. Killar är exempelvis betydligt mer toleranta till vänner som skolkar eller stjäl.

–  Nästan en tredjedel av killarna tycker att det är okej om en kompis slår ner någon som har sagt något förolämpande. Bland tjejerna är andelen hälften så stor. Bland både tjejer och killar ser vi en ökad acceptans till att vänner dricker sig berusade eller skolkar, medan färre tycker att det är okej om de klottrar, säger Thomas Hvitfeldt.

5800 elever

Skolundersökningen om brott genomförs vartannat år bland elever i årskurs nio. I årets undersökning har drygt 5 800 elever svarat på frågor om utsatthet för och delaktighet i brott under de senaste tolv månaderna. Det övergripande syftet med undersökningen är att beskriva utvecklingen av självrapporterad utsatthet för brott och delaktighet i brott över tid. Undersökningen har genomförts totalt elva gånger sedan 1995.


Dela sidan:
Skriv ut: