Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Brå: Alla svenska bibliotek utsatta för brott under senaste året

Nyheter
Publicerad: 2020-09-15 09:48
Foto: Christine Olsson / TT

Nästan samtliga svenska simhallar och bibliotek har utsatts för brott och ordningsstörningar under det senaste året.
Konsekvenserna av utsattheten är dock förhållandevis få och Brå tror inte att tillträdesförbud kommer att vara aktuellt för merparten av anläggningarna – även om förutsättningarna för sådana i vissa fall skulle finnas.

Det är på uppdrag av regeringen som Brottsförebyggande rådet, Brå, har kartlagt förekomsten av brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek.
Syftet med kartläggningen har varit att den ska utgöra underlag för regeringens överväganden i frågan om simhallar och bibliotek ska omfattas av en reglering om ett tillträdesförbud.

Kartläggningen visar att det förekommit någon form av brott och ordningsstörningar på merparten av landets simhallar under det senaste året. Ju större anläggningen är desto fler problem tycks man ha haft med ordningen och i genomsnitt handlar det om cirka nio olika typer av incidenter under det senaste året.
Hot, trakasserier och sexuella kränkningar har också förekommit på många
simhallar och på knappt hälften av landets anläggningar har det förekommit våld mot antingen personal eller besökare den senaste tolvmånadersperioden.

Cirka åtta av tio företrädare för simhallarna som Brå intervjuat bedömer att det helt eller delvis är samma personer som återkommande begår brott eller stör ordningen, och att det i huvudsak handlar om pojkar.
Brå:s genomgång av incidentrapporterna från simhallarna ger också en liknande bild av situationen.

Alla bibliotek utsatta för brott

När det handlar om biblioteken kan Brå konstatera att samtliga bibliotek har utsatts för brott och ordningsstörningar under det senaste året. Även här är skillnaderna stora biblioteken emellan, och på de mest utsatta biblioteken har inte bara förekommit många olika typer av incidenter, utan relativt många av dessa har förekommit oftare än tio gånger.

Cirka en tredjedel av biblioteken uppger att det förekommit våld och sexuella trakasserier under perioden och stölder eller skadegörelse har förekommit på nära 75 procent av biblioteken.

Merparten av biblioteken och simhallarna uppger att deras verksamhet påverkas negativt av problemen, men att påverkan är förhållandevis liten. Det som påverkas i högst utsträckning är personalens arbetsmiljö i form av ökad otrygghet och oro.
Från simhallarnas sida nämner man även hur man påverkas ekonomiskt av brotten och ordningsstörningarna då det leder till extra kostnader, men även till inkomstbortfall när andra besökare inte vill besöka simhallarna som en konsekvens av brotten.

Frågan om tillträdesförbud kan inte besvaras med underlaget

När det kommer till frågan om biblioteken och simhallarna ska omfattas av en reglering av tillträdesförbud konstaterar Brå att det ”i alla fall delvis
finns förutsättningar” för att tillämpa ett sådant.
I vilken utsträckning ett eventuellt tillträdesförbud skulle komma att
aktualiseras i praktiken kan dock, enligt Brå, inte besvaras med det underlag man tagit fram.

Enligt Brå kommer det att handla om hur benägen en viss verksamhet är att ansöka om tillträdesförbud, men även vilka möjligheter man i praktiken har
att uppfylla de krav som ställs för att ett förbud ska kunna aktualiseras.
I detta sammanhang kan nämnas att en tidigare enkätundersökning

För många verksamheter kommer ett tillträdesförbud, enligt Brå, troligen inte att vara aktuellt även om det finns en mindre andel verksamheter som utsätts upprepade gånger, vilket påverkar såväl personalens arbetsmiljö som besökarnas trivsel.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.