Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bostadspriserna fortsätter uppåt – främst för villor

Nyheter
Publicerad: 2021-06-08 08:45
Huset på bilden har inget med artikeln att göra

På årsbasis har villorna ökat med 20 procent och bostadsrätterna med 13 procent. Det framgår av Svensk Mäklarstatistiks mätningar.

Priserna fortsatte uppåt i maj, villapriserna steg med i genomsnitt 2 procent och bostadsrätterna med 1 procent. På årsbasis har villorna ökat med 20 procent och bostadsrätterna med 13 procent. I samtliga storstadsområden har priserna nu ökat tvåsiffrigt på årsbasis för första gången sedan vi startade mätningarna, det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Under april var priserna i Storstockholm oförändrade medan de ökade med 1 procent i Storgöteborg och 2 procent i Stormalmö. I centrala Stockholm steg priserna med 1 procent, oförändrat i centrala Göteborg och i centrala Malmö steg de med 2 procent. Årstakten för bostadsrätter varierar mellan plus 11 procent och plus 13 procent i Stockholms- och Göteborgsområdet, medan de i Malmöområdet ökat med 20 procent eller mer, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Enligt Per-Arne Sandegren fortsätter även villapriserna att stiga, plus 2 procent i Storstockholm och Storgöteborg och plus 1 procent i Stormalmö. Samtliga årstakter för villor ligger på fortsatt mycket höga nivåer, plus 19 procent i Storgöteborg, plus 24 procent i Storstockholm och plus 23 procent i Stormalmö.

För några månader sedan passerade de genomsnittliga kvadratmeterpriserna 100.000 kronor i centrala Stockholm, i centrala Göteborg närmar de sig stadigt 70.000 kronor och i centrala Malmö 40.000 kronor.

– Medelpriset på en villa i Sverige var under maj 4,3 miljoner kronor. Villor sålda i Storstockholm gick för 7,4 miljoner kronor i Storgöteborg 6,0 miljoner kronor och i Stormalmö 5,6 miljoner kronor under samma månad, avslutar Per-Arne Sandegren.

Pandemieffekten

– Utöver den numera välkända pandemieffekten så gav sannolikt säsongen stöd för fortsatt större prisökningar på villor än på bostadsrätter. Nu ser vi hur vaccinationsgraden ökar och samhället sakta öppnar upp. Det återstår att se hur det kommer att påverka bostadsmarknaden, men det är inte osannolikt att prisutvecklingen mattas av något när våra konsumtionsmönster allt mer faller tillbaka till hur det var innan pandemin, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Om undersökningen

Statistiken baseras på försäljningen av 37 971 bostadsrätter under mars 2021 – maj 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2020 – februari 2021, tolvmånaderssiffran med mars 2020 – maj 2020 och i enmånadssiffran jämförs februari 2021 – april 2021 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Statistiken baseras på försäljningen av 16 907 villor under mars 2021 – maj 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2020 – februari 2021, tolvmånaderssiffran med mars 2020 – maj 2020 och i enmånadssiffran jämförs februari 2021 – april 2021 med aktuell period.

Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Statistiken baseras på försäljningen av 6 735 fritidshus mellan juni 2020 och maj 2021. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.


Dela sidan:
Skriv ut: