Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bodens kommun hotas med 7 miljoner kronor i böter

Nyheter
Publicerad: 2021-09-13 10:50
Foto: Claus Gertsen /SCANPIX

Bodens kommun sålde Medborgarhuset och hyr nu detta från fastighetsbolaget som förvärvade fastigheten. Konkurrensverket vill nu att kommunen ska dömas att betala 7 miljoner kronor i böter för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Det så kallade Medborgarhuset i centrala Boden var i stort behov av underhållsarbeten. Kommunen, som var ägare till fastigheten, hade svårt att finansiera renoveringen där kostnaderna uppskattades till 63,6 miljoner kronor. Under hösten 2020 sålde kommunen därför Medborgarhuset till fastighetsbolaget SBB för 31 miljoner kronor.

I affärsuppgörelsen ingår att kommunen hyr tillbaka den sålda fastigheten under en period som sträcker sig över 35 år. Hyresavtalet innehåller också ett åtagande från SBB:s sida om att ”genomföra underhållsarbeten och hyresgästanpassningar” till ett sammanlagt värde om 69 miljoner kronor. Av beslutet framgår det att kommunen åtar sig genom hyresavtale att erlägga ersättning i form av ”hyra” för SBB:s åtaganden

Upphandlingens värde uppgår till cirka 193 miljoner kronor.

Upphandlingspliktig

Kommunen anser att transaktionen inte är upphandlingspliktig enligt lagen om offentlig upphandling.

– Oavsett vad man kallar ett avtal med en leverantör måste upphandlingsreglerna följas om avtalet innebär att en upphandlande myndighet köper en byggentreprenad, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Syftet var att anskaffa byggentreprenadatbeten

Enligt Konkurrensverket var det huvudsakliga syftet med transaktionen att anskaffa byggentreprenadarbeten. Upplägget som helhet, det vill säga överlåtelsen av Medborgarhuset, kommunens förhyrning av fastigheten och de avtalade underhållsarbetena, utgör ett byggentreprenadkontrakt som ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

– En konkurrensutsättning av hela upplägget innebär att fler leverantörer får möjlighet att konkurrera genom att erbjuda bättre villkor som lägre hyra, kortare hyrestid och andra mervärden som exempelvis mer omfattande renoveringar och utveckling av fastigheten, säger Rikard Jermsten.

Yrkar om upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Luleå och yrkar att Bodens kommun ska dömas att betala 7 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
konkurrebsvverket-boden

Dela sidan:
Skriv ut: