Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

BO kräver ökat fokus på barn vid konsekvensutredningar

Nyheter
Publicerad: 2023-01-11 10:04
Genrebild Foto: Gorm Kallestad /TT

Barnombudsmannen avstyrker ett förslag om en ny förordning som reglerar så kallade konsekvensutredningar.
Detta då det i förslaget saknas tydliga regler om att konsekvenser för barns rättigheter måste analyseras.
”Detta är nödvändigt för att Sverige ska uppfylla sina internationella åtaganden”, skriver BO i sitt remissvar.

Konsekvensutredningar tas fram av såväl kommittéer som särskilda utredare, Regeringskansliet och andra statliga förvaltningsmyndigheter. Detta i syfte att, så långt det är möjligt, försäkra sig om att en tänkt åtgärd behövs, löser aktuellt problem samt även ge ett allsidigt underlag för bedömningen av de konsekvenser som åtgärden kan medföra.

I augusti förra året lade finansdepartementet fram ett förslag om en ny förordning, konsekvensförordningen, som ska samla bestämmelser om dessa utredningar och bland annat ”ställa upp ett nytt krav på redovisning av en konsekvensutredning när de myndigheter som omfattas av förordningen lämnar in förslag till regeringen eller Regeringskansliet om att regeringen ska besluta om eller föreslå nya eller ändrade regler”.

Avstyrker förslaget – vill se kräver barnfokus

Nu sågas förslaget av Barnombudsmannen som i ett remissvar pekar på vikten av att den nya förordningen innehåller tydliga regler om att konsekvenser för barns rättigheter måste analyseras. Enligt BO är detta ”nödvändigt för att Sverige ska uppfylla sina internationella åtaganden och även för att vara i linje med hur regeringen uttryckte sig i förarbeten inför att barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020”.

Enligt BO krävs att konsekvenser för barns rättigheter nämns uttryckligen i den nya förordningen – och man avstyrker nu förslaget i dess nuvarande form.


Dela sidan:
Skriv ut: