Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Blir inga stora rubriker av advokater som följer regelverket”

Nyheter
Publicerad: 2023-01-19 09:56
Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare. Foto: Micke Lundström

Antalet anmälningar till Advokatsamfundets disciplinnämnd har minskat med 25 procent sedan 2000 – trots att kåren har växt med 86 procent, enligt färska siffror från nämnden.
Advokatsamfundets generalsekreterare, Mia Edwall Insulander, ser det som en viktig uppgift att nyansera bilden av ”Sveriges mycket hårt arbetande advokater”.
– Det är viktigt att komma ihåg att det ytterst handlar om ett fåtal advokater som begår allvarliga övertramp. Men det är väl helt krasst så att det inte blir några stora medierubriker av alla advokater som följer regelverket, sätter klientnyttan främst och de facto har en otroligt viktig roll i vår rättsstat.

Under måndagen rapporterade Dagens Juridik att antalet anmälningar till Advokatsamfundets disciplinnämnd minskat under 2022 jämfört med 2021 – och med cirka 25 procent sedan 2000. Detta trots att antalet advokater ökat med 86 procent.

Dagens Juridik frågade Advokatsamfundets generalsekreterare vilka slutsatser hon drar av att antalet anmälningar har minskat samtidigt som antalet advokater ökat.

– Att kunskapen om etiken och den etiska nivån bland Sveriges advokater förbättras. Detta säkert tack vare förstärkta etiksatsningar som exempelvis utbildningar och särskilda etiksidor i samfundets tidskrift Advokaten, säger Mia Edwall Insulander.

”Blir inga stora rubriker av alla advokater som följer regelverket”

En känsla är att allmänheten har motsatt bild – att antalet etiska övertramp ökar – är det viktigt att visa på att så inte är fallet?

– Som företrädare för advokatkåren är en av mina främsta uppgifter att nyansera bilden av Sveriges mycket hårt arbetande advokater. Det är viktigt att komma ihåg att det ytterst handlar om ett fåtal advokater som begår allvarliga övertramp. 

– Men det är väl helt krasst så att det inte blir några stora medierubriker av alla advokater som följer regelverket, sätter klientnyttan främst och de facto har en otroligt viktig roll i vår rättsstat.

Du beskriver att ni satsar på den proaktiva tillsynen, hur kommer det sig?

– För att Advokatsamfundet ska kunna säkerställa en etisk och professionellt hög kvalitet och kompetens inom advokatyrket så effektivt som möjligt.

– Vi vill därför utreda om tillsynen över advokater och advokatbyråer kan stärkas ytterligare. Det är viktigt att ställa sig frågan om vi kan göra mer, för att vi även på lång sikt ska kunna värna advokatväsendets oberoende och självreglering. Därför har vi nu tillsatt en tillsynskommitté, säger Mia Edwall Insulander.


Dela sidan:
Skriv ut: