Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Birgitte Bonnesens privata försvarare överklagar domen

Nyheter
Publicerad: 2023-03-01 08:48
Huvudförhandlingarna mot den förra Swedbankchefen Birgitte Bonnesen ägde rum i Stockholms tingsrätt. Foto: Stina Stjernkvist

Birgitte Bonnesens ersättning för sina privata försvarare sattes ned med cirka 730 000 kronor. Nu överklagas tingsrättens dom av advokaterna Per E Samuelson och Christina Bergenstein för Birgitte Bonnesens räkning.

Det är inte bara Ekobrottsmyndigheten som vänder sig till hovrätten och överklagar den friande domen mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen. Även hennes privata försvarare Per E Samuelson och Christina Bergenstein har skickat in ett överklagande till domstolen.

Hade inte blivit klara i tid

De överklagar naturligtvis inte tingsrättens beslut att frikänna Birgitte Bonnesen från misstankarna om grovt svindleri och röjande av insiderinformation utan vill att hovrätten ändrar tingsrättens dom och tillerkänner henne full ersättning för rättegångskostnader.

”Grunden för överklagandet är att det begärda arvodet är skäligt. Hade Per E Samuelson och Christina Bergenstein arbetat mycket färre antal timmar som tingsrätten angett så hade varken bevisuppgift eller sakframställningsmaterial blivit klart i tid för den utsatta huvudförhandlingen. Ned sättningen är därmed o skälig”, skriver försvararna och ber anstånd med att komplettera överklagandet till den 31 mars 2023.

Arvodesyrkandet uppgick till drygt 8 miljoner kronor exklusive mervärdesskatt och avsåg sammanlagt 2305,5 timmars arbete med en timkostnad om 3 500 kronor. Därutöver begärdes ersättning med omkring 60 000 kronor avseende utlägg för bevisning. 

Tingsrättens bedömning

I bedömningen av arvodet hänvisade tingsrätten till att huvudförhandlingen pågick i 22 dagar, och den effektiva förhandlingstiden var 116,5 timmar samt att åtalet rör ett händelseförlopp som sträcker sig över ett drygt decennium och förundersökningsmaterialet överstiger 10 000 sidor, exklusive sidomaterial. 

Åklagarna har angett att det saknas skäl att ifrågasätta försvarets redovisade tidsåtgång. 

Tingsrätten hänvisar även till att en stor del av försvarets arbetsinsats har skett månaderna alldeles innan samt under huvudförhandlingen, totalt fyra månader. 

Per E Samuelson har även redogjort att han haft en arbetstopp tre månader innan sommaren 2022 där han redovisat en tidsåtgång om 364 timmar. Tingsrätten har dock satt ned denna tid till 260 timmar.

Christina Bergensteins redovisade timmar under februari-maj 2021 om 222,5 timmars arbete sätts ned av tingsrätten till 180 timmar.

Rättegångskostnaderna

Tingsrätten sätter även ned Per E Samuelsons redovisade arbetstimmar om 222 för oktober 2022 till 180 timmar.

Även för advokat Christina Bergensteins del bedömer tingsrätten att redovisad tidsåtgång under huvudförhandlingsperioden framstår som något hög. Hon har redovisat 256 timmar men tingsrätten sätter ned tiden med 20 timmar. 

Totalt satte tingsrätten ned ombudsarvodet med 208,5 timmars arbetstid, motsvarande

Birgitte Bonnesen fick ersättning av allmänna medel för rättegångskostnad med cirka 9,2 miljoner kronor och 4 600 euro. Av beloppet avsåg cirka 7,3 miljoner kronor ombudsarvode, 15 000 kronor plus 4 600 euro utlägg samt 1,8 miljoner kronor mervärdesskatt. 


Dela sidan:
Skriv ut: