Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Betalade svart i skenbytesupplägg – förlorar nu lägenheten

Nyheter
Publicerad: 2023-01-17 10:38
Foto: Fredrik Persson / TT /

Skatteverkets utredning visar att det var ett skenbyte med ekonomisk ersättning emellan som gjorde att mannen under 2017 kom in i flerfamiljshuset på Södermalm i Stockholm.
Om värden hade känt till de verkliga förhållandena skulle bytet aldrig ha godkänts och det har därför varit korrekt att upplösa hyresförhållandet. Det bekräftar hovrätten i ett beslut.

Ägaren till en flerfamiljsfastighet på Södermalm i Stockholm sade i juni 2021 upp avtalet med en man som sedan drygt fyra år tillbaka hyrt en lägenhet om 2,5 rum i fastigheten. Grunden för upphörsyrkandet var att mannen lämnat oriktiga uppgifter till hyresvärden i samband med att han kom in i fastigheten via byte – och saken hamnade sedermera i Hyresnämnden i Stockholm.

I den bytesansökan som den tidigare hyresgästen gav in till hyresvärden påstods mannen hyra en lägenhet om två rum och kök på en adress i Enskede. Den dåvarande hyresgästens skäl för byte var att hon ville ha en lägre hyra samt separata sovrum för henne och hennes sambo. Mannen angav, i sin tur, att barnen inte trivdes med att bo hos honom i Enskede då de har sin skolgång på Södermalm, där deras mamma också bor.

Gjort kontantuttag på över 100 000

Hyresgästerna intygade i bytesansökan båda två att uppgifterna var korrekta och att det inte hade lämnats någon ekonomisk ersättning för hyresrätten. Mannen bekräftade samtidigt att han var införstådd med att oriktiga uppgifter kunde medföra förlust av hyresrätten för den inflyttande hyresgästen.

Under våren 2021 hade dock värden fått kännedom om att Skatteverket utredde handel med hyreskontrakt och bland annat mannens lägenhet pekades ut. En utredning av bytet visade att lägenheten i Enskede varit en skenskrivningsadress och att den tidigare hyresgästen samma år som bytet köpt en bostadsrätt i Norrtälje. Det visade sig också att hyresgästerna hade haft en sms-konversation där summor diskuterats – samt att mannen gjort kontantuttag från bankomater på totalt 115 000 kronor.

”Systematisk bedriven verksamhet”

Mannen förnekade påståendena om att ersättning utgått. Kontantuttagen hade i stället gått till renoveringar i lägenheten. Ytskikten hade nämligen behövt renoveras, eftersom den tidigare hyresgästen varit storrökare, uppgav han. Enligt mannen hade Skatteverket gjort en slarvig utredning där man gått igenom handlingar slentrianmässigt – och sms-konversationen skulle ha ”modererats” av myndigheten. Beslutet hade dessutom överklagats och alltså inte ännu vunnit laga kraft.

Enligt hyresnämnden måste mannen ha varit väl medveten om vilka krav som ställts på honom i samband med bytet – och vad som kunde hända om intygandena i bytesansökan skulle visa sig vara felaktiga. Värdens utdrag från Skatteverkets beslut gav ”utomordentligt starkt stöd” för att det hade handlat om ett skenbyte mot ekonomisk ersättning, ansåg hyresnämnden – som särskilt pekade på sms som mannen själv skrivit.

”Skatteverkets beslut och den utredning som lagts till grund för detta kan inte heller uppfattas på annat sätt än att det i detta ärende aktuella bytet ingick i en systematisk bedriven verksamhet där hyresrätter förmedlades mot betalning”, fortsatte nämnden.

”Ytterst besvärande omständigheter”

Mannen hade, å sin sida, inte lämnat några rimliga förklaringar till ”de för honom ytterst besvärande uppgifter som framkommit i Skatteverkets utredningar”. Värden ansågs i stället ha bevisat att mannen bytt till sig hyresrätten genom vilseledande – och att bytet inte skulle ha godkänts om värden varit införstådd med de verkliga förhållandena. Hyresförhållandet ska då upplösas om inte särskilda skäl talar emot – och så var enligt nämnden inte fallet. Upphörsyrkandet bifölls därför och mannen ålades att flytta senast då beslutet vann laga kraft.

Svea hovrätt ansluter sig nu helt till underinstansens bedömningar och avslår mannens överklagande dit. Mannen är därför skyldig att flytta genast. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
HyresmålSveahovrätt
Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: