Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bet ordningsvakt i armen – befann sig i nödsituation

Nyheter
Publicerad: 2021-10-13 09:28
Foto: Jessica Gow / TT

En man frias i hovrätten efter att ha bitit en ordningsvakt i armen. Greppet som ordningsvakten tog runt hans hals som kan ha gett honom en svår andnöd.
Mannens påstående att han befann sig i en nödsituation är inte motbevisat.

En 43-årig man åtalades för våld mot tjänsteman sedan han angripit en ordningsvakt i centrala Stockholm den 18 augusti 2017. Han hade bitit ordningsvakten i ena armen, vilket lett till smärta och skada på densamma.

Mannen åtalades också för våldsamt motstånd sedan han krängt kraftigt med kroppen för att hindra ordningsvakten när denne ingrep mot honom i sin myndighetsutövning. 
Han kom också att dömas för våldsamt motstånd i både tings- och hovrätten.

Hade visst utrymme att röra på huvudet

När det gäller bettet invände 43-åringen att han agerat på det sättet eftersom han inte fick luft.

Solna tingsrätt prövade därför om han hade befunnit sig i en nöd- eller nödvärnssituation och därmed skulle gå fri från ansvar. Av mannens egna uppgifter framgick att han hade visst utrymme att röra på huvudet. Situationen var också den att han gjort kraftigt motstånd mot ordningsvakter när de ingripit mot honom.

Dessa omständigheter i kombination ledde till att tingsrätten inte ansåg att 43-åringen befunnit sig i en nöd- eller nödvärnssituation som har gett honom rätt att använda våld mot ordningsvakten. Han dömdes därför även för våld mot tjänsteman i tingsrätten.

Fråga om nödsituation

Efter överklagande friar nu svea hovrätt mannen beträffande åtalet om våld mot tjänsteman.

Eftersom ordningsvakten ingrep mot 43-åringen med laga befogenhet hade 43-åringen visserligen inte någon nödvärnsrätt. Men hovrätten lyfter fram mannens påstående om att ordningsvakten tog ett grepp runt hans hals som medförde att han fick en svår andnöd och att han därför bet ordningsvakten för att kunna andas. Det är enligt hovrättens uppfattning inte utrett om greppet skulle ha kunnat orsaka andnöd. 43-åringens invändning om att han befunnit sig i en nödsituation är alltså, konstaterar hovrätten, inte motbevisad. Han ska därför frikännas från ansvar i denna del.

Påföljden för det våldsamma motståndet ska bestämmas till dagsböter. Tingsrättens dom som bestämds till villkorlig dom med samhällstjänst 40 timmar ska ändras i enlighet med detta. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Våldtjänsteman

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se