Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Bespara polisen och rättsväsendet fler märkliga psykoanalytiska teorier”

Krönikor
Publicerad: 2013-11-11 10:32
Bo Wennström

KRÖNIKA – Av Bo Wennström, professor vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

 

Den senaste tiden har jag undrat om jag drabbats av en tidstypisk sjuka, en släng av konspirationsteorisjuka. Jag försökte först skaka av mig det jag tycker mig ha sett med ”att så kan det ju ändå inte gå till så här i landet Sverige”.

Så dyker en journalist upp från TV4 och har frågor. Han har sett det jag har sett och jag är plötsligt inte ensam. Det går därför inte att skaka av sig det hela längre. Låt oss ta det hela från början.

Jag har diskuterat Polisens omorganisation i tidningsartiklar i dagstidningar, vid offentliga sammankomster och i en vetenskaplig antologi. Mina argument har varit, som jag tyckt, sakliga, grundade på läsefrukter och analyser. Jag har tagit det hela som en intellektuell utmaning och trott att de som stått för omorganisationen spelat på ungefär samma planhalva.

Så börjar ett företagsnamn dyka upp gång på gång. Enhancer AB. Det hänvisas i olika former av undersökningar, promemorior, direktiv etc. till utredningar som Enhancer AB gjort, alltid lite i bakgrunden. Det kallas exempelvis för kartläggningar.

Vad är nu detta? Går man till Enhancer AB:s hemsida får man reda på att de har sett ljuset. Ljuset heter Elliott Jaques och hans lära Requisite Organization. Ett första varningstecken när man läser vidare är att Enhancer överanvänder ordet upptäckt. Jaques sägs ha upptäckt ”the nature of work and the nature of people’s capability for work”. Stora ord vilka leder till att man kan lova att de analyser som Enhancer gör vilar på vetenskaplig grund.

Vem var han nu då denna Elliott Jaques? Han levde mellan 1917 och 2003 och var en kanadensisk psykoanalytiker med intresse för bland annat organisationer. Herre gud, tänker jag: Inte en psykoanalytiker till! Har inte rättsväsendet och Polisen drabbats nog hårt av märkliga psykoanalytiska teorier i Quick-ärendet? Är det in nog nu? Nej, tydligen inte.

Är då detta så farligt, det förekommer ju så mycket tok i branschen managementkonsulter… Men det är det att det dyker upp ett namn hela tiden också i sammanhanget och när personen rör på sig dyker Enhancer upp igen. Namnet är Nils Öberg. Först expeditionschef vid justitiedepartementet, Öberg blir sedan ordförande för Polisorganisationskommittén, som la fram förslaget om en ny polisorganisation, och idag är Öberg generaldirektör för Kriminalvården.

Jag gör en tidslinje. Enhancer får ett uppdrag 2008 av justitiedepartementet. Enhancer är då ett mycket litet företag, består av i stort sett en person. I detta första uppdrag är man egentligen underleverantör till firman Cordial. Men firman Cordials namn försvinner sedan när det längre fram refereras till uppdraget.

Vad Enhancer skulle göra var att kartlägga och analysera ledningsstruktur och delegation i de tre översta rapporteringsnivåerna inom Rikspolisstyrelsens huvudkontor och Polisens verksamhetsstöd. I uppdraget ingick också att på motsvarande sätt kartlägga och analysera ledningsgrupp och direktrapporterande chefer inom Polismyndigheten i Stockholms län och Polismyndigheten Dalarna.

Enhancers rapport, efter utfört uppdrag, säger att det inte är något fel på Polisen uppdrag från regeringen, det är väl beskrivet. Man saknar dock en beskrivning av hur Polisen ska utvecklas inom fem–tio år.

För enskilda ”roller” saknas också sådana beskrivningar av vad som förväntas i utveckling och förbättring. Den lilla firman med mycket blygsamma kunskaper om polisverksamhet tar sig också före att säga att chefer i organisationen bara svävande kan svara på vad uppdraget innebär. Till sist kommer man fram till det som man alltid kommer fram till om man är såld på läran om Requisite Organization – att antalet organisatoriska nivåer är allt för stort.

Låter väl inte så farligt – riktigt klokt? Men det är när man fördjupar sig i psykoanalytikern Elliott Jaques idéer som man förstår. Detta är galet, riktigt galet. För denne och den rörelse han skapade är två grundbegrepp viktiga, ”roll” och ”tidsspann”.

Tidsspann är kanske det viktigaste. Man menar att olika roller i en organisation innebär att man arbetar utifrån olika tidspann. Högst upp i ett företag har vi VD:n som arbetar utifrån det längsta tidspannet. Han eller hon kan utan ledning arbeta i decennier med en uppgift. Längst ner har vi de enklaste uppgifterna och det kortaste tidspannet där arbetaren måste söka ledning hos sin chef med korta tidsintervaller.

När Jaques efterföljare sedan göra organisationsförslag sker det utifrån denna synvikel att man inte på en och samma nivå ska blanda roller med för olika tidspann. Något tal om platta organisationer är det inte, hierarki är naturligt tycks man anse.

När det kommer till begreppet roll blir det riktigt obehagligt. Visserligen mäter man inte skallar men man har istället något man kallar CPC – det vill säga ett sätt att utvärdera en individs potential. Det görs exempelvis genom att observera hur personer processar information när de resonerar. Som alltid när det gäller freudepigoner av olika slag är det inte någon vacker bild av människan som träder fram i Elliott Jaques skrifter eller i hans efterföljares uttydningar av dessa.

Om vi fortsätter med vår tidslinje kan vi se att det som Enhancer säger snabbt blir till en sanning i olika officiella dokument. I ett regeringsbeslut 2009 med uppdrag till Rikspolisstyrelsen att effektivisera Polisen refereras det till Enhancer. Även i direktivet till polisorganisationskommittén 2010 refereras till företagets organisationskartläggning och resultat av denna.

Att analyserna är gjorda av ett enmansföretag som kan få vilken insatt som helst att bli mörkrädd framgår inte. Det framgår inte heller när Statskontoret på uppdrag av organisationskommittén analyserar riksdagens och regeringens styrning av Polisen 2011.

I SOU 2012:13, det vill säga organisationskommitténs betänkande, figurerar Enhancer bara på ett ställe. Men där sägs det som är kärnan i Enhancers idé om organisationer, ”[f]ör många ledningsnivåer i en organisation utgör ett hinder för effektiv ledning och styrning”. Harmlöst kan det tyckas till dess man kombinerar detta med Enhancers idéer om ”tidspann” och ”roller”. Då blir det otäckt.

Det mest obehagliga uppstår dock om man lägger Jaques idéer, sida vid sida med Enhancers uttydningar av dem och deras analyser av Polisen i Sverige, på uppdrag justitiedepartementet, och vidare sedan förutom detta de nämnda förslaget till ny polisorganisation med två nya saker; genomföraren av polisreformens inriktningsbeslut om nivåindelning i polisen samt Kriminalvårdens så kallade Moderniseringsprojekt i vilket Enhancer tydligt varit inne.

Samma tankar, samma inriktning och samma besatthet vid vilka orsakerna är till att organisationer fungerar dåligt. Och samma lösningar med nivåindelningar etc. som bara blir fullt ut begripliga om man känner till Elliot Jaques två älsklingsbegrepp ”tidsspann” och ”roll”.

Mardrömen vore om man nu i slutskedet av polisreformen ger Enhancer ett nytt stort uppdrag åt företaget att realisera sin organisationsmodell fullt ut inom Polisen. Rykten surra dock om att det är det som just nu håller på att hända. Jag hoppas att det inte är sant.

Jag tänkte länge att jag var lite väl konspiratorisk. Inte kunde det väl gå till så i Sverige? Skulle så många kloka människor ha förts bakom ljuset, ränkor smidits – och så vidare. Men misstanken gnager och jag kan inte blunda för alla tecken som finns där.

En sak som borde få mig att ge mig är att det har varit en parlamentarisk utredning som arbetat med frågorna och en vanlig remissrunda har genomförts. Jag tror inte heller att de hedervärdiga parlamentarikerna deltagit i detta. För vad de egentligen bara behövde svara på var om Polisen skulle bli en myndighet eller flera. De sa en. Så sa remissinstanserna också. Men tyvärr var SOU:n så bristfällig att fler svar än så gav den egentligen inte – det överlät man till genomföraren.

Kan det verkligen gå till så här i landet Sverige… bespara oss fler märkliga psykoanalytiska teorier!

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: