Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Barns uppväxt går inte i repris, den är här och nu”

Nyheter
Publicerad: 2020-01-02 10:28
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (S). Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Att FN:s barnkonvention nu har blivit lag är en stor framgång.
Det anser jämställdhetsminister Åsa Lindhagen som lovar att fortsätta arbetet för att barn ska ges goda uppväxtvillkor.

Det var i juni 2018 som riksdagen röstade för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag.

Nu har konventionen blivit lag vilket innebär ett förtydligande av att
rättstillämparna ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen i
mål och ärenden som rör barn.

Barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet

Inkorporeringen av konventionen i svensk lag innebär dessutom att barnets roll som rättssubjekt med egna rättigheter tydliggörs. Förhoppningen med detta är, enligt regeringen, att barn i allt större utsträckning ska hamna i fokus i situationer som gäller barn.

Barnkonventionen fastslår, bland annat, att barn ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på, en rättighet som är central både för det enskilda barnet och för att skapa ett bättre samhälle och goda uppväxtvillkor för alla barn. 

– Det är en stor framgång att barnkonventionen blir svensk lag. Nu behöver vi jobba vidare med att se till att barns rättigheter ska tillgodoses och att barn ska ges goda uppväxtvillkor. För barns uppväxt går inte i repris, den är här och nu, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (S).


Dela sidan:
Skriv ut: